Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsmetodik - en introduktion VT-2020

Forskningsmetodik - en introduktion 8hp (MFM330) är en uppdragsutbildning vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Kursen vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal) med kunskaper motsvarande kandidatexamen.

Kursen består av olika kursmoment som hålls vid elva datum under våren år 2020. Start 22 januari och avslutning den 10 juni. 

Kursgivare: Institutionen för Medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Mer information om uppdragsutbildningar vid Institutionen för medicin.

Plats: FoU-centrum Södra Älvsborg, Sven Eriksonsplatsen 4, 503 38, Borås.
 Alla seminariedagar utom dag 2, hålls på FoU-centrum Södra Älvsborg (vägbeskrivning). Seminariedag 2 hålls på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg. Medicinaregatan 4 (vägbeskrivning).

Kursdatum 2020: 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6

VIKTIG INFORMATION!  
PGA. CORONA-VIRUSET KOMMER VÅRENS KURSTILLFÄLLEN TILLSVIDARE HÅLLAS VIA ZOOM - YTTERLIGARE INFORMATION SKICKAS UT TILL ALLA KURSDELTAGARE VIA EMAIL

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper.

Undantag från behörighetskrav:
Om du inte har grundläggande högskolebehörighet så diskutera först med kursledningen innan du söker. I vissa fall kan man gå kursen men får då inga högskolepoäng utan endast ett intyg om genomgången ej poängsatt kurs. Om du har grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen inom vård- och omsorg, men saknar kandidatexamen så kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 810 SEK för år 2019). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Du gör en elektronisk ansökan till kursen. Därefter skickar du in en underskriven blankett där du och din närmaste chef intygar att du får gå kursen på betald arbetstid. Vårt ansökningssystem presenterar dig automatiskt för blanketten så snart du gjort din elektroniska ansökan (kallas Blankett 1).

Om man har närvaro enligt punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler” under ett och samma kalenderår står lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg för kursavgiften. För att kursavgiften skall efterskänkas trots frånvaro krävs läkarintyg. Vid tillfällig vård av barn krävs kopia på försäkringskassans blankett, ”Intyg om barns frånvaro”. Kursavgiften betalas i annat fall av den chef som undertecknade ansökan om att få gå kursen.

Kursen motsvarar ca 5 veckors heltidsarbete (25 arbetsdagar), varav 11 dagar är obligatoriska kursträffar med undervisning kl. 09.00-16.00 och resten är egen inläsnings- och skrivtid.

För dig som har valt att genomföra en litteraturstudie bör planera in ytterligare FoU-tid (lämpligen de 5 veckor du har till förfogande för att göra ditt projekt) under våren.  

För dig som går MFM330 8hp, och är ST-läkare ska du vara klar med ditt vetenskapliga skriftliga individuella arbeter senast 1 år efter godkänd kurs förutsatt att din ST-utbildning går som planerat. Därför är det viktigt att du planerar in tid för FoU-kurs och genomförande av ditt projekt.

För dig som har valt att genomföra en litteraturstudie (ej poänggrundande) bör planera in ytterligare FoU-tid (lämpligen de 5 veckor du har till förfogande för att göra ditt projekt) under våren då hela projektet behöver genomföras under kursens gång. Projektet skall vara avslutat efter sista kurstillfället. 

Ansökan

Ansökan är öppen 15 augusti t o m 15 september 2019

Antagningsbesked för kursen VT 2020 ges via mail i slutet av oktober. För de sökande som är ST-läkare kommer studierektorerna för ST att göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser.

Senast uppdaterad: 2020-07-01 14:44