Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innehåll MFM330 VT 2020

För dig som går kursen är det viktigt att du går och läser informationen i schemat inför varje seminariedag samt tar del av läshänvisningar för dagen för att se vad som gäller dig och ditt spår, och vad du förväntas förbereda till varje kurstillfälle.

Mailadress för kursdeltagare: Denna mailadress används vid inlämning av uppgifter samt frågeställningar: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se  

Datum för 2020-års MFM330: 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6

VIKTIG INFORMATION!  
PGA. CORONA-VIRUSET KOMMER VÅRENS KURSTILLFÄLLEN TILLSVIDARE HÅLLAS VIA ZOOM - YTTERLIGARE INFORMATION SKICKAS UT TILL ALLA KURSDELTAGARE VIA EMAIL

MFM330, Forskningsmetodik - en introduktion 8hp, är en uppdragsutbildning vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Kursort FoU Primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås.

Utöver de 11 seminariedagarna i schemat (där samtliga dagar är obligatoriska), omfattar kursen ytterligare 14 kursdagar - totalt alltså 25 dagar. Resterande kursdagar används för inläsning och eget arbete med att skriva projektplan och ska fördelas över hela vårterminen, lämpligen i samband med de schemalagda dagarna samt inför de två inlämningstillfällena i början av maj respektive juni. Det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare så att du kan få ut samtliga kursdagar.

Kursen motsvarar ca 5 veckors heltidsarbete (25 arbetsdagar), varav 11 dagar är obligatoriska kursträffar med undervisning kl. 09.00-16.00 och resten är egen inläsnings- och skrivtid.

För dig som har valt att genomföra en litteraturstudie (ej poänggrundande) bör planera in ytterligare FoU-tid (lämpligen de 5 veckor du har till förfogande för att göra ditt projekt) under våren då hela projektet behöver genomföras under kursens gång. Projektet skall vara avslutat efter sista kurstillfället. 

Senast uppdaterad: 2019-11-22 14:27