Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

MFM301 Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 hp

Kursen kommer inte ges i sin nuvarande utformning efter HT-2019.

Om uppdragsutbildning MFM301:

Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning 1,5 hp grundnivå (MFM301). Kursen är en uppdragsutbildning vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.

Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande) som är regionanställda inom sjuk- och tandvård i det geografiska området Södra Älvsborg och vårdgivare som har avtal med hälso- och sjukvårdskansli i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift. Utbildningen ger redskap för att kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat. Den ger en ökad insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering.

För tillträde till kursen krävs att den sökande arbetar inom vård- och omsorg och har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande. För att få högskolepoäng krävs grundläggande behörighet för högskolestudier*. Har man inte det kan man gå kursen men får inte poäng.

*Grundläggande behörighet för högskolestudier = Du har grundläggande behörighet om du har en • högskoleförberedande examen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från Komvux eller • yrkesexamen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från Komvux. Du måste även ha lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

Kursgivare:

Enheten för allmänmedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Kurslokal: FoU-centrum Södra Älvsborg. Våra lokaler ligger centralt i Borås, intill Resecentrum och centralstationen: vägbeskrivning).

Undervisningsformer i kursen är föreläsningar, diskussioner i seminarieform samt praktiska övningar i informationssökning, statistik och kvalitativ metodik. Kursen avslutas med ett seminarium där deltagarna kritiskt granskar vetenskapliga artiklar.

Kursavgift: Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning som är anställda i Västra Götalandsregionen (VGR) inom hälso- och sjukvård inklusive folktandvård i det geografiska området Södra Älvsborg samt vårdgivare som har avtal med Hälso- och sjukvårdskansliet i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning tillträde mot avgift av 10 % av ett basbelopp (4650 kr år 2019).

Ansökningsperioden är öppen fr.o.m 2019-01-26 t.o.m. 2019-09-01.

Obs! Du kan göra en övningsansökan före den 26:e januari 2019, men denna raderas efter ett dygn.

Ansökan

Enkeladress

Enkeladress webb-sida: www.vgregion.se/MFM301-Boras

Senast uppdaterad: 2020-07-03 10:45