Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Program för MFM301, VT 2019

Program för MFM301, VT 2019 Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 högskolepoäng

 • Översiktlig vetenskapsteori och forskningsprocessen
 • Etik
 • Statistik

Föreläsare: Marianne Rythén, Gun Rembeck

 • Kvalitativ metod
 • Kvantitativ metodik med praktiska övningar
 • Etisk presentation av forskningsresultat

Föreläsare: Gun Rembeck, Marianne Rythén.

 • Informationssökning inklusive praktisk övning
 • Evidensbaserad medicin (EBM)

Gästföreläsare: Malena Sjöstrand, Bibliotekarie, Sjukhusbiblioteket Södra Älvsborgs sjukhus och Anders Larsson, Läkarenhet neurologi och geriatrik, Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus.

Bra länkar:

E-biblioteket VGR

MeSH-indexering (Svensk-engelsk via KI).

 • Forskningskommunikation konferensbidrag/poster, muntlig presentation med Powerpoint
 • Researchweb.org och projektdatabasen FoU i VGR
 • Forskningsfinansiering
 • Implementering
 • Kritisk granskning av artiklar

Föreläsare: Gun Rembeck, Marianne Rythén

Länktips:

FoU i VGR

Anslag till forskning (VGR).

Granskningsmall för examinering:
Granskningsmall till utdelade artiklar.

 • Redovisning av examinationsuppgiften

Examinator: Bledar Daka med.dr. Universitetslektor på enheten för allmänmedicin, distriktsläkare, Enheten för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten Allmänmedicin, Göteborgs Universitet.

Kursledare: Gun Rembeck, Marianne Rythén.

Redovisning av examinationsuppgift: Tjugo minuter för grupp att granska artikel, 10 minuter för opponenterna, 10 min för kursledning inklusive Bledar Daka, Universitetslektor på enheten för allmänmedicin, GU att examinera.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 16:27