Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-handledare

Profilbild av Anette Larsson

Anette Larsson

FoU-handledare, med. dr., leg. fysioterapeut

Anette är legitimerad Fysioterapeut och disputerade år 2018 med avhandlingen ”Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia-a person centred approach” vid Göteborgs Universitet. Anette arbetar kliniskt på Närhälsan Herrljunga rehabmottagning och har lång erfarenhet av arbete i primärvård. Anette är affilierad till Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi samt till Institutionen för Allmänmedicin och Folkhälsa.

Anette är idag knuten till primärvårdens FoUU-centrum Södra Älvsborg och handleder medarbetare samt deltar i undervisningen på kursen MFM330. Anettes huvudsakliga forskningsområde är långvarig och generaliserad smärta och effekter av fysisk aktivitet på symptom och fysisk kapacitet.

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare 

Profilbild av Else Hellebö Johansson

Else Hellebö Johansson

FoU-handledare, med. dr., klinisk näringsfysiolog

Else Hellebö Johansson, Med. Dr., leg. dietist, är förutom FoU-handledare även dietist vid Primärvårdens dietistenhet. Hon disputerade år 2005 med avhandlingen: Early perturbations in lipid metabolism in insulin resistance. Else arbetar 10 % för FoU primärvård. Forskningsintresse är övervikt och fetma. 

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare

Profilbild av Ingmarie Skoglund

Ingmarie Skoglund

FoU-handledare, med. Dr., distriktsläkare/specialist i allmänmedicin

Ingmarie Skoglund, disputerad specialist i allmänmedicin: Prescribing drugs in primary health care (2012) . Adjungerad lektor i Allmänmedicin, Utbildningarna för folkhälsa och samhällsmedicin, Medicinska Institutionen, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, ansvarig för KUL-programmet. Handledare vid FoU-Centrum, föreläser i MFM330 , distriktsläkare vid Närhälsan Sandared Vårdcentral.

Forsknings och intresseområden; psykisk hälsa och ohälsa, sjukskrivning, rehabilitering, infektioner i primärvård, migrationsmedicin, evidensbaserad medicin och praktik, folkhälsa, beteendeförändringar och läkemedel.  

Intresset för EBM har lett till besök hos professor Gordon Guyatt, McMasteruniversitetet, Hamilton, Kanada, och hos professor Trisha Greenhalgh, Oxford University, England.  

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare

Profilbild av Marianne Rythén

Marianne Rythén

FoU-ledare, odont. dr/ spec.tandläkare i pedodonti

Marianne är ledamot av Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg.  Tillsammans med Gun Rembeck är Marianne kursledare för forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer

Marianne disputerade år 2012 på avhandlingen Underburna barn – odontologiska aspekter. Hon har erfarenhet av klinisk forskning inom barntandvård i samarbete med sjukvården, men är även insatt i analyser med olika mikroskoptekniker och kemiska analyser. Hon har medverkat i vetenskapliga artiklar om osteoporos. Hon har en utbildning som forskningshandledare vid Göteborgs universitet. 

Marianne arbetar 20% för Folktandvård FoU vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Mariannes kliniska verksamhet är vid specialistkliniken för pedodonti i Mölndal.

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare 

 

Senast uppdaterad: 2020-07-03 13:52