Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-ledarna

Profilbild av Maria Borland

Maria Borland

FoU-ledare, med. dr., leg. fysioterapeut

Maria är fysioterapeut inom hjärtrehabilitering vid Sjukhusen i Väster Alingsås lasarett. Hennes forskningsområde är fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hjärtsjukdom. Maria disputerade 2018 med avhandlingen: Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease.

Maria är arbetsgruppmedlem i Kardiologföreningens arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffsjukdomar, lokala FoU rådet i Södra Älvsborg och det regionala processteamet för hjärtsvikt.

Maria heltidstjänst fördelas mellan 50% klinisk tjänstgöring, 30% FoU-centrum i Södra Älvsborg och 20% gästlärare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare

Profilbild av Sandra Weineland

Sandra Weineland

FoU-ledare, docent, leg. psykolog,

Sandra Weineland är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Hon är verksam som plattformsledare för forskningsplattformen psykisk hälsa och ohälsa, vetenskaplig ledare och handledare inom FoU primärvård, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, så bedriver hon klinisk forskning.

Hon är idag kliniskt verksam inom Närhälsan, Södra Älvsborg och psykologisk rådgivare till teamen för psykisk ohälsa. Under de senast åren har hon utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön. Den huvudsakliga forskningen berör hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi.  Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter. 

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare

Senast uppdaterad: 2020-07-03 13:43