Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-staben

Här hittar du kontaktuppgifter till FoU-staben.

Profilbild av Lena Nordeman

Lena Nordeman

FoU-chef, docent och leg. sjukgymnast
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lena är förutom FoU-chef även ordförande i Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och ledamot i Västra Götalandsregionens FoU-råd. Hon är docent i fysioterapi och adjungerad universitetslektor till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors. Hennes forskningsintresse är direkt access till fysioterapi i primärvården, bedömning, behandling och prognos vid muskuloskeletal smärta, samt kvinnohälsa.

Hon handleder projektledare med olika professioner och akademisk bakgrund från projektplanering till färdigt projekt.  

Profilbild av Gun Rembeck

Gun Rembeck

FoU-strateg, leg. barnmorska, med. dr., adjungerad universitetslektor allmänmedicin, Göteborgs universitet.

Gun Rembecks forskningsområden är framförallt psykisk hälsa, folkhälsa, barn och ungdomshälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och övergångsfaser i livet s.k. ”transition”. Hon handleder vetenskapliga studier och undervisar doktorander och personer i ledande ställning i vetenskaplig metod.

Gun är leg. barnmorska och har mångårig erfarenhet av ungdomsmottagningsarbete (Ungdomsmottagningens webbplats). Hon disputerade 2008 på Allmänmedicin Göteborgs universitet. Avhandling fokuserade på gruppundervisning och pubertet med flickor i 12-årsåldern och ungdomar i 17-årsålder som målgrupp.

Gun tillhör ett internationellt forskningsnätverk, ISTAR och har samarbete med James Cook University Australien med studier på Papa Nya Guinea.

Profilbild av Pär-Daniel Sundvall

Pär-Daniel Sundvall

FoU-strateg, docent, specialist i allmänmedicin

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet.

Han arbetar 40% inom FoU primärvård. 

Profilbild av Christina Blomdahl

Christina Blomdahl

FoU-strateg, fil.dr., leg. arbetsterapeut

Christina är Filosofie doktor och arbetar som FoU-strateg främst med det regionala uppdraget att leda och utveckla projektdatabasen FoU i VGR. Christina arbetar deltid på Vuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborg som Utvecklingsledare med ansvar för kompetensutveckling och forskning. Christina är leg. arbetsterapeut och Fil.mag i Bildterapi. Christina disputerade 2017 med avhandlingen: Painting from within: developing and evaluating a manual-based art therapy.

Christina leder två forskargrupper: Bildterapi vid depression och/eller utmattningssyndrom och Intensivbehandling vid PTSD. Hon handleder också studentuppsatser med olika professioner och akademisk bakgrund inom området psykisk ohälsa.

Profilbild av Tanja Fransson

Tanja Fransson

FoU-koordinator/FoU-rådssekreterare/FoU-guide
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tanja Fransson har en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria och arbetar som FoU-koordinator på FoU-centrum Södra Älvsborg. I uppdraget ingår även att vara FoU-guide för primärvården i Södra Älvsborg.

Tanja arbetar även som FoU-rådssekreterare i det Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg som har sitt kansli i FoU-centrums lokaler.

Personkort för Tanja Fransson på projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Evelina Kortzon

Evelina Kortzon

FoU-Koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Evelina Kortzon har en Master of Philosophy i Life Science med inriktning på muskelfysiologi och en BSc(Hons) i Sport and Exercise Science från University of Stirling i Storbritannien.

Evelina Kortzon arbetar som FoU-koordinator på FoU-centrum Södra Älvsborg. Tjänsten är uppdelad i lokala uppdrag, med bland annat fokus på webb och kurser i forskningsmetodik, och det regionala uppdraget kopplat till projektdatabasen FoU i VGR. 

Personkort för Evelina Kortzon på projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Eva Almqvist

Eva Almqvist

FoU-Koordinator / Informatör

Förutom för vår FoU-verksamhet, har Eva även system- och informationsuppdrag övergripande för FoU primärvård och för Studierektorsenhet primärvård. Främsta fokus är grafisk design/info-processer/webb/databaser.

Eva har en bakgrund som övergripande informatör för Primär- och tandvårdsförvaltningen i Västra Götalandsregionen och Primärvården Göteborg samt som systemförvaltare/ utvecklare av flera funktioner i FoU i Sverige och Researchweb (där hon bl a var upphov till systemets namn i marknadsföringsprocessen).

Exempel annan projektledning/databasutveckling omfattande Västra Götalandsregionen: Internetkontakter för primärvårdens patienter som var ett av landets första system för denna typ av patientservice år 2002, Hänvisningssystem för sjukvårdsupplysning år 2001 och sök beviljade medel för FoU-anslag VG (MeSH-sök) år 2010. Hon har även en projektroll i koppling Jobbportal/Västra Götalandsregionen från år 2011. Evas heltid fördelas till 75 % för FoU primärvård.

Personkort för Eva Almqvist på projektdatabasen FoU i VGR

Senast uppdaterad: 2021-03-18 09:32