Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-staben

Profilbild av Lena Nordeman

Lena Nordeman

FoU-chef, docent och leg. sjukgymnast
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lena är förutom FoU-chef även ordförande i Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och ledamot i Västra Götalandsregionens FoU-råd. Hon är docent i fysioterapi och adjungerad universitetslektor till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors. Hennes forskningsintresse är direkt access till fysioterapi i primärvården, bedömning, behandling och prognos vid muskuloskeletal smärta, samt kvinnohälsa.

Hon handleder projektledare med olika professioner och akademisk bakgrund från projektplanering till färdigt projekt.  

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare

Profilbild av Gun Rembeck

Gun Rembeck

FoU-strateg, med. dr., leg. barnmorska

Gun Rembecks forskningsområden är främst psykisk hälsa, folkhälsa, barn och ungdomshälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och övergångsfaser i livet s.k. ”transition”. Hon handleder vetenskapliga studier och undervisar doktorander och personer i ledande ställning i vetenskaplig metod. Gun tillhör ett internationellt forskningsnätverk, ISTAR, och har samarbete med James Cook University Australien med studier på Papa Nya Guinea.

Gun är leg. barnmorska (1980) och disputerade 2008 på Allmänmedicin Göteborgs universitet. Avhandling fokuserade på gruppundervisning och pubertet med flickor i 12-årsåldern och ungdomar i 17-årsålder som målgrupp The winding road to womanhood.

Gun arbetar kliniskt på Borås ungdomsmottagning.

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare 

Profilbild av Pär-Daniel Sundvall

Pär-Daniel Sundvall

FoU-strateg, med. dr., specialist i allmänmedicin

Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han arbetar även kliniskt som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden. Han har gått Nationella forskarskolan i allmänmedicin och har gjort två pre-doc placeringar utomlands, först två månader vid  institutionen för allmänmedicin vid University of Southampton, UK och likaså två månader vid James Cook University i Australien. Pär-Daniel har ett fortsatt forskningssamarbete med båda dessa universitet.

Han arbetar 40% inom FoU primärvård. 

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare

Profilbild av Christina Blomdahl

Christina Blomdahl

FoU-strateg, med.dr., leg. arbetsterapeut

Christina är Filosofie doktor och arbetar som FoU-strateg främst med det regionala uppdraget att leda och utveckla projektdatabasen FoU i VGR. Christina arbetar deltid på Vuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborg som Utvecklingsledare med ansvar för kompetensutveckling och forskning. Christina är leg. arbetsterapeut och Fil.mag i Bildterapi. Christina disputerade 2017 med avhandlingen: Painting from within: developing and evaluating a manual-based art therapy.

Christina leder två forskargrupper: Bildterapi vid depression och/eller utmattningssyndrom och Intensivbehandling vid PTSD. Hon handleder också studentuppsatser med olika professioner och akademisk bakgrund inom området psykisk ohälsa.

CV & Publikationer

Projekt - Handledare

Projekt - Projektledare

 

Profilbild av Tanja Fransson

Tanja Fransson

FoU-koordinator/FoU-rådssekreterare/FoU-guide
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tanja Fransson har en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria och arbetar som FoU-koordinator på FoU-centrum Södra Älvsborg. I uppdraget ingår även att vara FoU-guide för primärvården i Södra Älvsborg.

Tanja arbetar även som FoU-rådssekreterare i det Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg som har sitt kansli i FoU-centrums lokaler.

CV & Publikationer

Profilbild av Evelina Kortzon

Evelina Kortzon

FoU-Koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Evelina Kortzon har en Master of Philosophy i Life Science med inriktning på muskelfysiologi och en BSc(Hons) i Sport and Exercise Science från University of Stirling i Storbritannien.

Evelina Kortzon arbetar som FoU-koordinator på FoU-centrum Södra Älvsborg. Tjänsten är uppdelad i lokala uppdrag, med bland annat fokus på webb och kurser i forskningsmetodik, och det regionala uppdraget kopplat till projektdatabasen FoU i VGR. 

CV & Publikationer

Profilbild av Eva Almqvist

Eva Almqvist

FoU-Koordinator / Informatör

Förutom för vår FoU-verksamhet, har Eva även system- och informationsuppdrag övergripande för FoU primärvård och för Studierektorsenhet primärvård. Främsta fokus är grafisk design/info-processer/webb/databaser.

Eva har en bakgrund som övergripande informatör för Primär- och tandvårdsförvaltningen i Västra Götalandsregionen och Primärvården Göteborg samt som systemförvaltare/ utvecklare av flera funktioner i FoU i Sverige och Researchweb (där hon bl a var upphov till systemets namn i marknadsföringsprocessen).

Exempel annan projektledning/databasutveckling omfattande Västra Götalandsregionen: Internetkontakter för primärvårdens patienter som var ett av landets första system för denna typ av patientservice år 2002, Hänvisningssystem för sjukvårdsupplysning år 2001 och sök beviljade medel för FoU-anslag VG (MeSH-sök) år 2010. Hon har även en projektroll i koppling Jobbportal/Västra Götalandsregionen från år 2011. Evas heltid fördelas till 75 % för FoU primärvård.

CV & Publikationer

Senast uppdaterad: 2020-07-03 11:26