Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

FoU rapporter Skaraborg

Projektrapporter från Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik.

 • Projektrapport 2023-1
  Behandling och uppföljning av patienter med osteoporos En journalstudie vid Vårdcentralen Centrum, Skövde.
  Författare: Marwah Al-Bayati, Vårdcentralen Centrum, Skövde.
 • Projektrapport 2023-2
  Jämförelse mellan blodtryck taget på vårdcentral och 24h-blodtrycksmätning i hemmet hos äldre med hypertoni.
  Författare: Sofie Sandahl, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral.
 • Projektrapport 2023-3
  Online besök - en lösning på det ökade trycket på vården?
  Författare: Mohd Fahmi Bin Zahid, Närhälsan Guldvingen vårdcentral
 • Projektrapport 2023-4
  HbA1c vid screening för typ 2 diabetes i riskpopulation –
  tillgång eller onödig kostnad?
  Författare: Anna Gellerman, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral
 • Projektrapport 2022-1

  Behandling av patienter med depression på Unicare vårdcentral Mariestad.
  Författare: Elham Hosseini, Unicare vårdcentral Mariestad

 • Projektrapport 2022-2

  Finns en underdiagnostisering av hjärtsvikt hos patienter med KOL på Bräcke vårdcentral Vilan i Skara?
  Författare: Isabella Backström-Murtagh, Bräcke vårdcentral Vilan, Skara

 • Projektrapport 2022-3

  Kartläggning av postoperativa besvär efter operativ extraktion av tredje molaren i mandibeln.
  Författare: Samaryas Hardani
  Käkkirurgiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

 • Projektrapport 2022-4

  Blod i urin med patienter som är 50 år och äldre på Närhälsan Guldvingen vårdcentral.
  Författare: Mohammad Alahaj Shaker, ST-läkare
  Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping

 • Projektrapport 2022-5
  Blood pressure monitoring in patients with hypertension in
  primary health care in Sweden
  Författare: Mohamed Hassan, GP-trainee, Närhälsan Tibro vårdcentral.
 • Projektrapport 2022-6
  Förekomst av svårläkta bensår och bakomliggande faktorer hos patienter på Närhälsan Töreboda vårdcentral
  Författare: Waleed Shaibani, ST-läkare, Bräcke vårdcentral Vilan, Skara.
 • Projektrapport 2022-7
  Erfarenheter av sjukskrivningsprocessen vid Närhälsan Tidaholm
  vårdcentral - från ett läkarperspektiv
  Författare: Priscilla Afiakurue, ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral.
 • Projektrapport 2022-8
  Kartläggning av förlust av tandimplantat
  - en litteraturstudie
  Författare: Ali Nor Allah, Tandläkare. Käkkirurgi, Skövde, Skaraborgs Sjukhus
 • Projektrapport 2022-9
  Förskrivning av inhalationssteroider vid kronisk
  obstruktiv lungsjukdom En journalstudie vid Närhälsan Tidaholm
  vårdcentral

  Författare: Marilyn Ekezie, ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral
 • Projektrapport 2022-10
  Uppföljning av patienter med nyinsatt SSRI behandling vid Tidan vårdcentral – följer vi befintliga rekommendationer?
  Författare: Anna Marcinkiewicz, ST-läkare, Närhälsan Tidan vårdcentral
 • Projektrapport 2022-11
  Uppföljning av patienter med giktbehandling vid Närhälsan
  Norrmalm vårdcentra

  Författare: Clara Sjöström, ST-läkare, Närhälsan Norrmalm  vårdcentral
 • Projektrapport 2022-12
  Adherence to guidelines of acute otitis media in children
  at Närhälsan Mariestad Health Centre

  Författare: Onyinye Charles Unachukwu, ST-läkare, Närhälsan Mariestad vårdcentral
 • Projektrapport 2022-13
  Förekomst av samtal om mat och matvanor med ungdomar och unga vuxna - en retrospektiv journalstudie vid ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen
  Författare: Suzanne Friis, Barnmorska på ungdomsmottagningarna i Mariestad och Töreboda.
 • Projektrapport 2021-1
  Följsamhet till det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid akut lumbago vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
  Författare: Anna Hellberg, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
 • Projektrapport 2021:2
  Hemblodtrycksmätning och dess korrelation till hjärtkärlsjukdom och död - en litteraturstudie
  Författare: Johan Sandslätt, ST-läkare, Närhälsan Gamlestadstorget, Göteborg
 • Projektrapport 2021:3
  Handläggning av patienter med osteoporos på Närhälsan Hjo vårdcentral
  En retrospektiv journalstudie
  Författare: Lisa Groening, ST-läkare, Närhälsan Hjo vårdcentral
 • Projektrapport 2021:4
  Kartläggning av mångbesökare på Vårdcentralen Vilan
  Författare: Emilie Gerth, ST-läkare, Vårdcentral Vilan, Skara
 • Projektrapport 2021:5
  Förekomst av depression på ett äldreboende och strategier för att motverka depression
  Författare: Christina Gise, ST-läkare, Unicare vårdcentral, Mariestad
 • Projektrapport 2021:6
  Patienters förväntningar och önskemål i samband med ett årligt uppföljande läkarbesök vid kroniska sjukdomar
  En enkätstudie vid Capio Vårdcentral Grästorp
  Författare: Karl Rosborg, ST-läkare, Capio Vårdcentral, Grästorp
 • Projektrapport 2021:7
  Handläggning av förskolebarn med förstoppning på Närhälsan Guldvingen vårdcentral
  Författare: Tove Weihard, ST-läkare, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping
 • Projektrapport 2021:8
  Vaccination mot rotavirusinfektion.
  Enkät till föräldrar på BVC i Lidköping 2018-2019.
  Författare: Maria Björk, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping 
 • Projektrapport 2021:9
  Handläggning av patienter med knäledsartros på Närhälsan Norrmalm vårdcentral
  Författare: Mohamad Diaa Altabakh, ST-läkare i allmänmedicin, Närhälsan Norrmalm vårdcentral, Skövde

Önskar du ta del av någon av nedanstående kontakta FoU-centrum Skaraborg fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se 

2015

 • 2015:15 Hur handlägger vi våra patienter med fibromyalgi? En kartläggning vid Närhälsan Karlsborg vårdcentral.
  Författare: Lidia Volkov, ST-läkare Karlsborg vårdcentral
 • 2015:14 Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret? En journalstudie vi Närhälsan Tidaholm vårdcentral.
  Författare: Alex Aguirre Robles, ST-läkare Tidaholm vårdcentral
 • 2015:13 Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkning.
  Författare: Klas Fellbrant, ST-läkare Södra Ryd vårdcentral
 • 2015:12 Kariessanering av förskolebarn under narkos - hur kunde det gå så långt?
  Författare: Lisa Jagers, St-tandläkare pedodonti Skövde/Göteborg
 • 2015:11 Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorp vårdcentral.
  Författare: Johanna Nilsson, ST-läkare Närhälsan Hentorp vårdcentral
 • 2015:10 Vad kännetecknar sjukskrivna patienter som remitteras till arbetsterapeut? En studie av läkarjournaler.
  Författare: Helene Persson, arbetsterapeut Närhälsan Falköping rehabmottagning
 • 2015:9 Uppfylls målen för hypertonibehandling? En retrospektiv journalstudie på Vårdcentralen Centrum i Skövde.
  Författare: Ebba Darlington, ST-läkare Hudkliniken, Skaraborgs Sjukhus Skövde
 • 2015:8 Aj! Mitt finger har fastnat En litteraturstudie av arbetsterapeutisk behandling av trigger finger.
  Författare: Sylvia Öhman, arbetsterapeut Närhälsan Tidaholm rehabmottagning
 • 2015:7 Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie.
  Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning
 • 2015:6 Arbetsterapeuters användning av metoden motiverande samtal - en enkätstudie.
  Författare: Birgitta Dahl-Johansson, arbetsterapeut Närhälsan Skara rehabmottagning
 • 2015:5 Operation - men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk instats efter kirugisk behandling av karpaltunnelsyndrom.
  Författare: Carina Stenberg, arbetsterapeut Närhälsan Karlsborg rehabmottagning
 • 2015:4 Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens En systematisk litteraturgranskning.
  Författare: Monica Wallenius, arbetsterapeut Närhälsan Töreboda rehabmottagning
 • 2015:3 Förskrivning av läkemedel till äldre vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral En kartläggning md avseende på förkomst av polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner.
  Författare: Gerda Carlerös, ST-läkare Närhälsan Backa vårdcentral
 • 2015:2 Akut inflammmerad gallblåsa Jämförelse mellan ultraljudsfynd och värdering vid kirurgiskt ingrepp.
  Författare: Spyrirdoula Dioti, ST-läkare Bild-och funktionsmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde
 • 2015:1 Förskrivning av luftvägsantibiotika på Närhälsan Norrmalm vårdcentral. En retrospektiv journalstudie avseende förskrivningsmönster i relation till aktuella behandlingsrekommendationer.
  Författare: Mattias Davidsson, ST-läkare Närhälsan Norrmalm vårdcentral

2014

 • 2014:6 Tobaksbruk bland ungdomar i Lidköpings kommun.
  Författare: Åsa Ekberg, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcental, Lidköping
 • 2014:5 Jämförande studie avseende riskfaktorer för störningar i glukosmetabolismen hos en befolkning från Skandinavien respektive Mellanöstern.
  Författare: Mohammed Al-Khafaji, Närhälsan Hentorp vårdcentral, Skövde
 • 2014:4 Behandling av diabetes typ 2 med liraglutid (Victoza) - En journalstudie av patienter vid Närhälsan Skara vårdcentral.
  Författare: Staffan Hasan, ST-läkare, Närhälsan Skara vårdcentral
 • 2014:3 Nageltrångskirurgi, med eller utan fenol - vad är bäst? En litteraturgranskning och kartläggning av kirurgiska metoder som används i primärvården Skaraborg.
  Författare: Per Pettersson, ST-läkare, Närhälsan Tidan vårdcentral
 • 2014:2 Uppföljning av gastric bypass-opererade patienter inom primärvården - En kartläggning på Närhälsan Norrmalm vårdentral Skövde.
  Författare: Sara Orrsjö, ST-läkare, Närhälsan Norrmalm vårcentral Skövde
 • 2014:1 Skelettomsättning kring asymptomatiska knäproteser över tid - Mätning med skelettscintigrafi.
  Författare: Elin Eriksson, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin Skaraborgs Sjukhus

2013

 • 2013:3 Erektil dysfunktion - kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara.
  Författare: Anders Claeson, ST-läkare Närhälsan Stenstorp vårdcentral
 • 2013:2 Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter.
  Författare: Katharina Köster, ST-läkare Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping
 • 2013:1 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter.
  Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus

2012

 • 2012:6 Postoperativa sårinfektioner efter hudkirurgi på hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde.
  Författare: Maria Haraldsson, specialistläkare, hudkliniken Skaraborgs Sjukhus
 • 2012:5 Troponin i tid och otid. Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde.
  Författare: Krzysztof Lipka, ST-läkare, kardiologkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde
 • 2012:4 Akne - bagatell eller problem? Journalstudie av aknepatienter på vårdcentralen Tibro.
  Författare: Vera Olsson, ST-läkare, vårdcentralen Tibro
 • 2012:3 Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
  Författare: Ahmed Ismat Mustafa, ST-läkare, vårdcentralen Mösseberg
 • 2012:2 Förskrivning av bensodiazepiner med ångestdämpande profil på vårdcentralen Tidan 2009. En retrospektiv journalstuide avseende förskrivningsmönster och följsamhet till behandlingsrekommendationer.
  Författare: Hanna Nordlander, ST-läkare, vårdcentralen Tidan
 • 2012:1 Mikroalbuminuri, den osynliga faran. Kartläggning av mikroalbuminuri hos patienter med diabetes typ 2 i primärvården.
  Författare: Erica Batallanes, ST-läkare, vårdcentralen Norrmalm

2011

 • 2011:11 Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet.
  Författare: Ann Segerblom, FoU-assistent, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg
 • 2011:10 Långvarigt sjukskrivna patienter - En jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i Skövde.
  Författare: Krzysztof Lewandowski, ST-läkare, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde
 • 2011:9 Konventionell tjocktarmsröntgen eller datortomografi av tjocktarmen? En jämförande studie av diagnostik av polyper och cancer.
  Författare: Ariunzaya Hjelmström, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin SkaS
 • 2011:8 Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner.
  Författare: Avin Jagsee, ST-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping
 • 2011:7 Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling.
  Författare: Tomasz Wczysla, ST-läkare, vårdcentralen Skara
 • 2011:6 Kan motion/rörelseträning lindra besvär vid höftledsartros? En systematisk litteraturgranskning.
  Författare: Thomas Stölting, ST-läkare, vårdcentralen Ågårdskogen, Lidköping
 • 2011:5 Bättre vård i hemmet.
  Författare: Marita Johansson, distriktssköterska, Skövde kommun och Solveig Wanland, distriktsläkare, vårdcentralen Tidan
 • 2011:4 Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende.
  Författare: Adam Rohatynski, STA-läkare, vårdcentralen Vara
 • 2011:3 Bryr vi oss om patienter med fetma? Handläggning av fetma 2006-2009 på vårdcentralen Oden i Falköping.
  Författare: Malgorzata Lipka, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping
 • 2011:2 Uretärskador inom gynekologisk kirurgi. KSS 2004-2008.
  Författare: Åse Frisk, ST-läkare, Kvinnokliniken SkaS
 • 2011:1 Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagandet av kvinnor med risk för osteoporos.
  Författare: Katharina Verheijen, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping

2010

 • 2010:5 Återkoppling till Sjukvårdsrådgivningen Skaraborg från Akutmottagningen KSS på hänvisningar. Etablering av ett nytt system.
  Författare: Barbro Sydhagen och Birgit Samuelsson, disktriktssköterskor, Sjukvårdsrådgivningen Skövde
 • 2010:4 Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud?
  Författare: Emelie Ottosson, ST-läkare, Kvinnokliniken SkaS
 • 2010:3 Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) på KSS?
  Författare: Jana Hramenkova, ST-läkare, Kardiologkliniken, Skas
 • 2010:2 Förskrivning av blodfettssänkande läkemedel på Norrmalms vårdcentral - Finns det pengar att spara?
  Författare: Tobias Andersson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde
 • 2010:1 Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping.
  Författare: Irina Härnborg, STA-läkare, vårdcentralen Guldvingen, Lidköping

2009

 • 2009:8 Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård.
  Författare: Maher Taher, STA-läkare, vårdcentralen Stenstorp
 • 2009:7 Viktreducering med lågkalorikost i grupp.
  Författare: Eva Bergström och Pia Kyrk Bergsten, distriktssköterskor, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde
 • 2009:6 Prognos efter hjärtoperation - vilken roll spelar njursvikt med dialysbehandling.
  Författare: Matthias Worm, STA-läkare, vårdcentralen Billingen, Skövde
 • 2009:5 Att återskapa ett öga.
  Författare: Elin Bohman, ST-läkare, Ögonkliniken SkaS
 • 2009:4 Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa
  Författare: Ann-Catrin Kramer, leg tandhygienist
 • 2009:3 Öppen mottagning - god tillgänglighet eller slöseri med läkarresurser?
  Författare: Anders Moström, STA-läkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde
 • 2009:2 Laboratorieanalyser på diabetespatienter i primärvården.
  Författare: Charlotte Axelsson, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Skara
 • 2009:1 Förekomst och behandling av rygg och bäckensmärta hos gravida i Primärvården Skaraborg.
  Författare: Camilla Melkersson, distriktssjukgymnast

2008

 • 2008:5 Barns motivation för fysisk aktivitet - vilken roll spelar föräldrarna?
  Författare: Miriam Pikkemaat, STA-läkare, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2008:4 Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?
  Författare: Katarina Ansheden och Eva Brännberg, sjukgymnaster, vårdcentralen Hjo
 • 2008:3 Samverkan och kompetens vid informationsöverföring från slutenvård till primärvård och kommun inför samordnad vårdplanering.
  Författare: Helena Karlsson och Marianne Waltersson, sjuksköterskor, Tidaholms kommun och Primärvården Falköping
 • 2008:2 Unga kvinnors hälsa.
  Författare: Christina Karlsson, hälsopedagog, Hälsoteket Primärvården Skaraborg
 • 2008:1 Motiv för klamydiatest.
  Författare: Pia Gustafsson, barnmorska, Ungdomsmottagningen Primärvården Skaraborg och Agneta Johansson, smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

2007

 • 2007:2 Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke - finns det noterat i journalen?
  Författare: Gunilla Gill, leg arbetsterapeut, Primärvården Mariestad
 • 2007:1 Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen.
  Författare: Monika Hedberg-Lidén, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2007:1 Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll.
  Författare: Lena Kindmalm, diabetessköterska

2006

 • 2006:3 Vad är det du inte ser? - En beskrivning av den icke-verbala kommunikationen vid sjuksköterskas telefonrådgivning på vårdcentral.
  Författare: Anna-Karin Nordstöm, sjuksköterska, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2006:2 Hjälp hur gör vi med vikten? - En litteraturstudie över olika överviktsbehandlingar inom primärvården.
  Författare: Kristina Baxter, distriktssköterska, vårdcentralen Tidan, Skövde
 • 2006:2 Telefontillgänglighet - En jämförande studie mellan två vårdcentraler.
  Författare: Anna-Lena Allerth, distriktssköterska. Catarina Schander, distriktssköterska
 • 2006:1 Aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande.
  Författare: Ann Lindquist Kari, Märit Rydgård, Eva Thyrén, leg arbetsterapeuter, Primärvården Töreboda, Primärvården Gullspång
 • 2006:1 Hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen i Vara.
  Författare: Marianne Söderström, kardiolog. Renée Christoffersson, specialistsjuksköterska
 • 2006:1 Förekomst av övervikt och fetma hos gravida i Lidköpings kommun.
  Författare: Åsa Jolesjö, ST-läkare

2005

 • 2005:12 Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?
  Författare: Anna Stomberg, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2005:11 Munhälsa hos nittonåringar vid folktandvården Carlsbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning - en pilotstudie.
  Författare: Lili-Ann Johansson, tandhygienist
 • 2005:10 HÄLSOSAMTALET - en metod för primärprevention av övervikt och fetma inom Barnhälsovården i Skaraborg.
  Författare: Eivor Jönsson, vårdutvecklare, Primärvården Skaraborg och Lena Ljungkrona-Falk, dietist, Barnhälsovården Skaraborg
 • 2005:9 Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? - En pilotstudie med 9 patienter 2005.
  Författare: Kerstin Nilsson, arbetsterapeut och Birgitta Johansson, arbetsterapeut, vårdcentralen Vara
 • 2005:8 Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i primärvård.
  Författare: Margareta Dehlén diabetessköterska och Gunnel Jonsson, distriktssköterska, vårdcentralen Hova/Gullspång
 • 2005:7 Är det farligt att delta i lagidrott? - Idrottsskador i tre kommuner i Skaraborg 2004.
  Författare: Inger Fahl, tandläkare
 • 2005:6 Distriktssköterskans upplevelse av preventionsarbetet i primärvården - En kvalitativ studie i Skövdes primärvårdsområde.
  Författare: Pauline Friberg, distriktssköterska och Kalindi Jarvén, distriktssköterska, Primärvården Skaraborg
 • 2005:5 Tid för team - Processbeskrivning av behandlingsmodell och teamarbete för patienter med långvarig smärta från rörelseapparaten.
  Författare: Maria Lundgren, arbetsterapeut och Susanne Olsson, sjukgymnast, vårdcentralen Tändstickan, Tidaholm
 • 2005:4 Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor - En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet.
  Författare: Eva Mårtensson, tandhygienist
 • 2005:3 Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare.
  Författare: Christina Hassel Gustafsson, tandläkare
 • 2005:2 Fotens betydelse för utveckling av bäckensmärta - En litteraturstudie och två fallbeskrivningar av gravida.
  Författare: Camilla Melkersson, sjukgymnast, vårdcentralen Tibro
 • 2005:1 Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationerna.
  Författare: Lena Kindmalm, diabetessköterska, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2005:1 Vårdkedjan i livets slutskede.
  Författare: Anneli Vinensjö, ST-läkare

2004

 • 2004:5 Promenad och studiegrupp. Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården.
  Författare: Carina Olsson, dietist och Kerstin Eriksson, diabetessköterska, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde
 • 2004:4 Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg.
  Författare: Siw Lambertsson, fotterapeut, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde och Ingeborg Lexén, fotterapeut, vårdcentralen Mösseberg, Falköping
 • 2004:3 Vetenskapligt utvärderande funktionsundersökningar och kliniska tester vid axelledssmärta.
  Författare: Anna Carin Hamrelius-Berglund, sjukgymnast, vårdcentralen Tidaholm
 • 2004:2 Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete. En enkätundersökning vid Folktandvården Lidköping 2003.
  Författare: Margaretha Friberg, tandhygienist, Folktandvården Magasinsgatan, Lidköping
 • 2004:1 Strukturerat omhändertagande av patient med långvarig smärta.
  Författare: Laila Eriksson, sjukgymnast, vårdcentralen Vara, Rehabenheten och Marie Falk, vårdutvecklare, Lidköpings PVO
 • 2004:4 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården S:t Olof.
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist
 • 2004:3 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Stenstorp.
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist
 • 2004:2 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Floby.
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist
 • 2004:1 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Mösseberg.
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist

2003

 • 2003:11 Luftvägsinfektioner på vårdcentralen Norrmalm.
  Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm och Lennart Erixon, distriktssköterska, FoU-enheten i Skövde
 • 2003:10 Qigong som behandlingsmetod vid kroniskt smärtsyndrom. En litteraturstudie 2002.
  Författare: Lena Birath, sjukgymnast, vårdcentralen Karlsborg
 • 2003:9 Intervju- och observationsstudie på typ 2-diabetiker med assyrisk bakgrund.
  Författare: Gunnel Berdén, dietist, Birgitta Reinedahl Larsson, blodtryckssköterska och Christina Selvén, diabetessköterska, vårdcentralen Södra Ryd Skövde
 • 2003:8 Används förskrivna kompressionsstrumpor? En enkätstudie vid Bensårsmottagningen vårdcentralen Vara 2002.
  Författare: Birgitta Ringqvist, distriktssköterska, vårdcentralen Vara
 • 2003:7 Subjektiv och objektiv värdering av behandlingsresultat av astma i ett primärvårdsmaterial.
  Författare: Karin Hassel, distriktssköterska och Sven Fornwall, distriktsläkare vårdcentralen Norrmalm Skövde
 • 2003:6 Fotbollsklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare.
  Författare: Peter Hellnevi, sjukgymnast, vårdcentralen Vara
 • 2003:5 Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens. En jämförelse mellan EMG-biofeedback och konventionell träningsmetod,
  Författare: Göta Knappsberg och Anette Nilsson, barnmorskor, Mödravårdscentralen Skövde och Anitha Rådman, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde
 • 2003:4 Bond failure of a no-mix adhesive during orthodontic treatment.
  Författare: Ulf Adolfsson, övertandläkare, Tandregleringskliniken Lidköping
 • 2003:3 Nackgrupp, ett samarbetsprojekt mellan arbetsterapeut och sjukgymnast i primärvård. En litteraturstudie för att finna utvärderingsinstrument lämpade för patientundervisning i grupp.
  Författare: Berit Axelsson, arbetsterapeut och Sinikka Luukkanen, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde
 • 2003:2 Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?
  Författare: Katarina Ljungberg, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde
 • 2003:1 Effekten av akupunktur som smärtbehandling vid neuropatismärta hos diabetiker.
  Författare: Ann-Louise Nilsson, sjukgymnast vårdcentralen Tibro och Hans Thörn, sjukgymnast vårdcentralen Karlsborg
 • 2003:1 Handläggning av patienter med höga kalciumvärden i primärvården.
  Författare: Sofia Dalemo, ST-läkare
 • 2002:1 Den tillräckligt duktige allmänläkaren.
  Författare: Björn Landström, distriktsläkare
Senast uppdaterad: 2023-03-10 12:32