Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vi som arbetar här

Profilbild av Per Hjerpe

Per Hjerpe

FoU-chef, med. dr., specialist i allmänmedicin
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Medicine doktor  
Specialist i allmänmedicin

Per har det administrativa ansvaret för FoUUI-centrum Skaraborg och tillsammans med övriga medarbetare organisera och samordna verksamheten.

Övriga arbetsuppgifter är

 • Ingår i FoU primär och nära vårds regionala FoU-chefsgrupp
 • Ordförande i FoU-rådet i Skaraborg
 • Ingår i regionala FoU-rådet, Västra Götalandsregionen.
 • Registerhållare för QregPv

Per arbetar med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål samt deltar i utvecklingsarbetet av den regionala kvalitetsdatabasen för primärvården. Han ingår i kursledningen, föreläser och handleder i Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik för ST-läkare och övrig personal. För närvarande är  Per bihandledare åt 4 doktorander.

Per Hjerpes personkort i projektdatabasen FoU i VGR


 

 

Profilbild av Kristina Bengtsson Boström

Kristina Bengtsson Boström

FoU-strateg, professor, specialist i allmänmedicin, distriktsläkare.

Adjungerad professor i allmänmedicin vid Göteborgs Universitet

Docent i allmänmedicin vid Lunds universitet

Specialist i allmänmedicin, distriktsläkare, Närhälsan Billingens vårdcentral, Skövde

 • Föreläser på kursen Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik, FoU-/Förbättringskurs i Skaraborg
 • Handledare i FoU projekt utförda av ST-läkare (läkare under specialistutbildning) och av övrig personal inom primärvården Skaraborg
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg
 • Undervisar och examinerar på läkarprogrammen vid Göteborgs och Lunds Universitet
 • Handledare i doktorandprojekt vid Göteborgs universitet
 • Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt
 • Ledare för ”Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer”
 • Ledamot i Forskningsdelegationen i Svenska Läkaresällskapet

Kristina Bengtsson Boströms personkort på projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Sofia Dalemo

Sofia Dalemo

FoU-strateg, med. dr., specialist i allmänmedicin, distriktsläkare

Medicine doktor

Specialist i allmänmedicin, distriktsläkare Närhälsan Guldvingen vårdcentral Lidköping

 • Ansvarig för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik.
 • Föreläser även på kursen samt är handledare till ST-läkare och övrig personal i det enskilda FoU-projektet.
 • Undervisar och examinerar på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet.
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg.
 • Det egna forskningsarbetet handlar om uppföljning av både utökade hembesök från barnavårdscentralen samt av patienter med långtidsmedicinering med protonpumpshämmare.

Sofia Dalemos personkort på projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Susanne Andersson

Susanne Andersson

Innovationsledare, FoU-strateg, docent, leg. specialistsjuksköterska
FoUUI-centrum Skaraborg

Docent i vårdvetenskap, legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning diabetes

 • Adjungerad lektor vid Högskolan Väst
 • Arbetar som FoU strateg och innovationsledare vid FoU centrum Skaraborg
 • Medverkar vid kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg
 • Handleder ST-läkare vid deras enskilda projekt
 • Medverkar i forskningsprojekt om diabetes, hypertoni, KOL och lärandet vid långvarig sjukdom
Profilbild av Ann-Catrin André Kramer

Ann-Catrin André Kramer

Forskningsledare Folktandvården/Odont.dr

Odontologie doktor

Legitimerad tandhygienist

 • Föreläser på kursen i Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg
 • Bihandledare doktorandprojekt Karlstad universitet
 • Lektor vid institutionen för hälsovetenskaper Karlstad universitet
 • Ingår i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp Nationella riktlinjer för tandvård

Ann-Catrin André Kramers personkort på projektdatabasen FoU i VGR

Ann-Louise Hedberg

FoU-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kontakta Ann-Louise om du har allmänna frågor om FoUUI-centrum och dess verksamhet eller specifika frågor rörande ansökningar till lokala FoU-rådet Skaraborg, registrering i FoU i VGR.

 • Administratör och sekreterare av det webbaserade ansökningssystemet FoU-rådet Skaraborg
 • FoU-guide för projektdatabasen FoU i VGR för primärvården område Skaraborg
 • Arkivredogörare.
 • Styrande dokument
Profilbild av Mikael Åberg

Mikael Åberg

FoU-koordinator/Heromarapportör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Magisterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi.

Mikael jobbar huvudsakligen med följande uppgifter:

 • Utdata ur patientjournalsystem (Intelligence)
 • Hälsoekonomiska frågor
 • Databasprogrammering
 • Handledning (statistikprogram, Excel)
 • Heromarapportör
 • FoU-kurs, administration

Mikael Åbergs personkort på projektdatabasen FoU i VGR

E-post: anna-lena.ostberg@vgregion.se

Mobil: 0703-489600

Docent vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, legitimerad tandläkare

 • Huvud- och bihandledare i flera doktorandprojekt vid Göteborgs universitet. Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt
 • Ledamot i avdelningen för medicinsk forskning (M1) Etikprövningsmyndigheten vid Göteborgs universitet

Epost: marianne.engelhart@vgregion.se

Medicine doktor, specialist i allmänmedicin, Närhälsan Tidan vårdcentral

 • ST-studierektor allmänmedicin Skaraborg
 • Handledare till ST-läkare i deras enskilda FoU-projekt

E-post: tobias.e.andersson@vgregion.se

Medicine doktor

Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan Norrmalm vårdcentral, Skövde

 • Handleder ST-läkare i deras enskilda FoU-projekt
 • Medverkar i forskningsprojekt om diabetes och hypertoni
 • Den egna forskningen handlar om faktorer som påverkar risk för hjärtkärlkomplikationer och död vid diabetes och hypertoni
Senast uppdaterad: 2022-06-08 11:29