Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Publicerad: Uppdaterad:

Aktuellt

  • Sofia Juhlin har fått första artikeln i sin avhandling publicerad! Sofia är doktorand vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi och arbetar kliniskt som sjukgymnast vid Närhälsan Uddevalla rehabmottagning.

  • FoU Primärvård på Vetenskapsfestivalen - Delta online!

  • Grattis Hülya Çevik-Aras, ny docent i ämnet oral medicin. Hülya arbetar som tandläkare vid Specialistkliniken för orofacial medicin/sjukhustandvård i Trollhättan/NÄL och forskar om salivens påverkan på munslemhinnor och muntorrhet i samarbete med institutionen för odontologi, Göteborgs universitet. Hon stöttar även nya forskningsidéer som FoU-ledare i Fyrbodal, Göteborg och Södra Bohuslän. – Det känns väldigt roligt att ha blivit docent! Det har varit en lång resa och jag har arbetat hårt för det här. Det som har drivit mig är viljan att få svar på mina frågor, säger Hülya.

  • Den 1 mars öppnar återigen Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om anslag. FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de lokala FoU-råden gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

  • Nya innovationsmedel har tilldelats Tina Arvidsdotter för att utveckla DigiFysASP, ett digifysiskt AntiStressProgram via 1177 vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  • Forskningen i Primärvård ligger långt efter den inom sjukhusvården. Framför allt saknar vi en tillväxt av forskare med högre kompetenser som docenter och professorer. Att vara nybliven disputerad är för många att komma ut i ett vakuum. Efter att ha haft handledning och uppgjord forskningsplan står man plötsligt med sitt ”forskarkörkort” ensam och utan stöd. I det läget finns en risk att man tappar sin kontakt med forskarvärlden och inte kommer upp på banan igen. PDF-gruppen bildades 2019 för att råda bot på ovan två problem!

  • Kursstart för Vetenskapligt Förhållningssätt - FoU primärvård Fyrbodal

  • Solihullmodellen utvecklar barnhälsovårdarbetet - utvärdering av en utbildningssatsning - Ny rapport publicerad

  • Regeringen satsar stort på forskning och innovation år 2021-2024. 190 miljoner ska ge fler möjlighet att forska inom allmänmedicin och FORTE föreslås få en nivåhöjning om upp till 180 milj. kr för sina anslag. Med detta önskar vi på FoU er alla en härlig jul och ett riktigt gott nytt år.

Så roligt och stort grattis till Högskolan Väst och Hälsoakademin! Digital testbädd på vårdcentral byggs och beforskas

Högskolan Väst fick i dagarna glädjande besked om en stor finansiering från EU och Interreg. De har beslutat att stödja utvecklingen av digital teknik i vården i gränsregionen Sverige-Norge med 28 miljoner. En central del i projektet är den testbädd som ska byggas upp på Färgelanda innovationsvårdcentral där ny teknik samt nya tjänster och arbetssätt ska testas.

http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/pressreleases/digital-testbaedd-paa-vaardcentral-byggs-och-beforskas-2872185

Publicerad: