Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Välkommen till Lokala FoU-rådet Fyrbodal (Folktandvården i Fyrbodal, NU-sjukvården, primärvård i Fyrbodal) Forskningsanslag - Regionala FoU-medel år 2021

I en framtagen AntiStress-RCT app, erbjuds personer som fyllt 18 år och söker primärvård för sina stressrelaterade besvär att delta.

Tina Arvidsdotter, upphovskvinnan bakom AntiStress appen berättar om syftet med appen som har utgivits av Västra Götalandsregionen genom innovationsarbete vid FoU primärvård Fyrbodal. Ta del av Radio Väst intervju med Tina Arvidsdotter, hur du kan få tips och hjälp med din oro i Corona-tider. Bra jobbat Tina!

Att sitta hemma kan vara väldigt stressande och vi kan behöva skapa nya vanor som ersätter de gamla, säger Tina Arvidsdotter, sjuksköterska och doktor i vårdvetenskap inom forskningsområdet stressrelaterad psykisk ohälsa.

Innovationsstöd i Fyrbodal - Återkoppling av slutrapport och workshop om framtiden

Den 1 mars öppnar återigen Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om anslag. FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de lokala FoU-råden gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Sista ansökningsdag för de lokala FoU-råden och höstens projektmedel är den 31 Mars. Andra ansökningar till de lokala FoU-råden kan oftast lämnas löpande under året. Du hittar information om vilka bidrag som kan sökas på FoU-rådens hemsidor här på sidan under rubriken "Läs mer och gör din ansökan på FoU-rådens hemsidor". På rådens hemsidor hittar du även kontaktuppgifter till respektive kansli.

Kolla in Vårdpodden och ta del av våra duktiga kollegors arbete - Irene Svenningsson och Sarah Samuelson på Färgelanda vårdcentral berättar vad som pågår nu

Innovationsstöd i Samverkan - ett projekt i Fyrbodal Projektledare från IPF: Mats Andrén och FoU-chef Sven Kylén

FoU primärvård har publicerat en bok som presenterar pågående forskning med primärvårdsanknytning inom Västra Götalandsregionen (VGR) 2019. Boken syftar till att visa den volym och bredd som forskningen i VGR primärvård har och som bidrar till kunskapsutvecklingen i primärvården. Totalt presenteras 347 olika forskningsprojekt. FoU primärvårds fem forskningsplattformar presenteras också.

Maivor Olsson-Tall försvarar sin avhandling 5 december 2019

Välkommen till chefsdag - FoU primärvård i Fyrbodal bjuder in till en chefsdag om Samverkan och innovation. Passa på att boka in i kalendern redan nu:

FoUU-centrum Fyrbodal har tillsammans med Vänersborgs kommun arrangerat två fullbokade seminarium med forskaren och överläkaren Anders Hansen.

Tina Arvidsdotter, Sven Kylén och Siv Bäck-Pettersson har nyligen publicerat en artikel där personer som är sjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa beskriver sina upplevelser av att delta i ett 10-veckors AntiStress-program.

Anna Bergenheim, Sofia Juhlin, Lena Nordeman, m fl har publicerat en studie som är en 12-årsuppföljning av kvinnor med långvarig generaliserad smärta.

Lena G Larsson, distriktssjuksköterska har disputerat och skrivit en doktorsavhandling om samverkan mellan primärvård, kommun och sjukhus vid vårdplanering för patienter med komplexa vårdbehov. I länken kan du läsa mer om Lenas avhandling. Stort grattis Lena till ett fint arbete önskar FoUU centrum Fyrbodal

Förtydligande - Anders Hansen - Träna för din hjärna - Hjärnstark 14 oktober 2019, kl. 14:00-15:30, Quality hotel, Vänersborg.

Avhandlingens titel: Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama

Passa på att delta via livesändning på Digitaliseringskonferensen som pågår just nu. Du hittar länk och utvärderingsformulär via länken:

Kursavslutning Vetenskapligt Förhållningssätt 2019

Så roligt och stort grattis till Högskolan Väst och Hälsoakademin!

Fyrbodals Hälsoakademi arrangerar tillsammans med Kommunakademin Väst Interregprojektet eTeam för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och GITS den årliga konferensen "Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg". Årets fokus är den nära vården utifrån gränsöverskridande arbetssätt. På konferensens hemsida finns program och kommer att uppdateras inom kort med anmälningslänk. Varmt välkomna!

Välkommen till regional FoU-dag i Vänersborg den 9 april. FoUU-centrum Fyrbodal bjuder på projektpresentationer, diskussioner och tårta.

Predisputation vid FoUU-centrum för primärvård i Fyrbodal i samarbete med Göteborgs Universitet

Lena G Larsson, Siv Bäck-Pettersson, Sven Kylén, Bertil Marklund, Martin Gellerstedt och Eric Carlström har publicerat en ny artikel i The International Journal of Health Planning and Management

Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs! Ansök om forskningsanslag för år 2018.

Avhandlingens titel: Evaluating benefits and harms of screening - the streetlight effect?

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Samverkanslagen och mobil närvård - ur ett patient-brukarperspektiv

Så roligt och stort grattis till Högskolan Väst och Hälsoakademin! Digital testbädd på vårdcentral byggs och beforskas

Högskolan Väst fick i dagarna glädjande besked om en stor finansiering från EU och Interreg. De har beslutat att stödja utvecklingen av digital teknik i vården i gränsregionen Sverige-Norge med 28 miljoner. En central del i projektet är den testbädd som ska byggas upp på Färgelanda innovationsvårdcentral där ny teknik samt nya tjänster och arbetssätt ska testas.

http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/pressreleases/digital-testbaedd-paa-vaardcentral-byggs-och-beforskas-2872185

Senast uppdaterad: 2020-01-24 13:39