Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu lanserar vi AntiStress!

Publicerad: Uppdaterad:

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen, 2017-03-08.

AntiStress består av en 15-minuters guidning i medveten andning på hela tio språk, varav fem är de mest tolkade språken i primärvården. Läs mer.

Ljudfiler och information återfinns direkt på webben i tillgängligt mp3-format och dessa får laddas ned och spridas. Materialet ska ses som en egenvårdsmetod till personer över 18 år, ett komplement att erbjuda till vårdcentralernas behandlingsinsatser.

AntiStress ljudfil lanserades först på svenska vid årskiftet. Sedan dess har projektarbetet inneburit översättningar till de fem mest tolkade språken; arabiska, bks, dari, persiska och somaliska, vid besök i primärvården dit personer med stressrelaterade besvär ofta vänder sig. De övriga fyra språken är; engelska, franska, spanska och tyska och dessa valdes för att de är internationellt talade språk. Nu är översättningar klara och finns tillgängliga på Västra Götalandsregionens hemsida om AntiStress-projektet.

Informationsmaterial och affisch inför lanseringen har sänts ut till primärvårdens mottagningar i Västra Götalandsregionen. Vid behov av ytterligare exemplar kan de skrivas ut direkt från hemsidan.

Tina Arvidsdotter är filosofie doktor och legitimerad sjuksköterska. Hon har sin anställning i FoU primärvård, FoUU-centrum i Fyrbodal och är projektledare för "Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård", där hennes insatser med AntiStress är en del av flera i projektet. Tilldelade specifika medel från regeringen har möjliggjort arbetet. Det pågår flera stora satsningar på nationell nivå för att stärka kvinnors hälsa och utveckla vårdinsatser riktade specifikt till kvinnor, då kvinnor tenderar att vara lägre prioriterade inom hälso- och sjukvården. För att möta den stora gruppen med stressrelaterad ohälsa behövs utveckling av nya innovativa arbetssätt. Integrativ vård, en kombination av skolmedicin och komplementärmedicin som utgår från ett helhetsperspektiv, kan vara en möjlig strategi.

Vi önskar att AntiStress ska komma en angelägen patientgrupp till nytta!

Besök hemsidan, ta del av ljudfiler och läs mer via vgregion.se/antistress

Publicerad:
Uppdaterad: