Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsmedel till projekt riktat mot stressrelaterad psykisk ohälsa

Vi gratulerar projektledare Tina Arvidsdotter inom FoU primärvård. Projektmedlen kommer att användas till att utvärdera sensorer som hjälpmedel till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Nu har beslut för vårens ansökningsomgång från Västra Götalandsregionens Innovationsfond kommit. Denna gång var det endast ett projekt från primärvård som beviljades medel, nämligen "Utvärdera sensorer genom neurofysiologisk feedback vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa.

Vi bad Tina Arvidsdotter att berätta om projektet
Vi kommer att utvärdera sensorer som hjälpmedel vid behandling av personer som är drabbade av stressrelaterad psykisk ohälsa. Exempel på sensorer som är av intresse att nyttja är dels att mäta hjärnaktivitet (elektroencefalografi, EEG) och dels mäta andningsfrekvens med RayVS1. Vi tänker oss att detta är ett påtagligt sätt att visa patienten, att när man tränar sig att andas medvetet, så kan man hjälpa sig själv att minska stressnivån och främja sin hälsa. Medveten andning är en av flera metoder som bygger på personcentrerade interventioner utifrån en helhetssyn som utvecklats för att främja hälsa och reducera stressrelaterade besvär, berättar Tina Arvidsdotter.

Medarbetare i projektet som fått Innovationsmedel är digitaliseringsrådgivare Mikael Wintell och utvecklingsledare inom data science Marcus Österberg.

–Att använda en sensor som bedömer personens avslappning är ett objektivt mått på behandlingsresultat. Vår hypotes är att det kan bidra till den mer subjektiva upplevelsen av sjukdomstillståndet och framförallt ge en personlig återkoppling om vad som ger effekt för den drabbade. På sikt kan här finnas en potential till ett kostnadseffektivt egenvårdsprogram. Det finns också allt fler kompetenta sensorer som erbjuds på konsumentmarknaden som kan finnas i den teknik många av oss redan har. I framtiden kanske EEG-mätning och mätning av andningsfrekvens kan göras i utrustning för virtuell verklighet eller kanske som smarta glasögon, avslutar Tina Arvidsdotter.

Symbolbild för Innovationsfonden
Symbolbild för Innovationsfonden
Tina Arvidsdotter
Tina Arvidsdotter
Fotograf: Ateljé Wahlström

AntiStress ljudfiler
AntiStress är ljudfiler med guidning i medveten andning, vilka finns fritt tillgängliga som nerladdningsbara ljudfiler på 10 olika språk; www.vgregion.se/antistress. Ljudfilerna är hjälpmedel som har som syfte att främja hälsa och reducera stressrelaterade besvär. Tina utvecklade dem i ett tidigare projekt som lanserade ljudfilerna på Internationella kvinnodagen år 2017.

Här återfinns övriga beviljade Innovationsmedel

Senast uppdaterad: 2018-04-13 10:54