Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsstöd i samverkan

Publicerad:

Innovationsstöd i Samverkan - ett projekt i Fyrbodal Projektledare från IPF: Mats Andrén och FoU-chef Sven Kylén

Bakgrund

Innovationsplattformen har under hösten 2019 tillsammans med hälso- och sjukvårds-aktörerna i Fyrbodal påbörjat kartläggning kring vilka behov och möjligheter som finns för att skapa ett innovationsstöd som genom samverkan kan gynna hela delregionen.

 Värdet av att kunna lyfta och stödja lokala initiativ vad gäller innovation på plats och att de ska kunna känna ägarskap i dessa frågor kan inte överskattas. Lokal organisering av inte bara FOUU utan FOUUII (Forskning, Utveckling, Utbildning, Innovation och Implementering) underlättar också för Innovationsplattformen att nå ut och samverka med alla lokala innovationskrafter inom VGR.  

Projektet ska också docka an mot det arbete som pågår i Fyrbodal kring Universitets-sjukvård, dvs regiondelens strävan att öka sin formella kompetens och kapacitet i sitt mottagande av läkarstudenter. Sven Kylén: ”Den nya läkarutbildningen kräver att universitetssjukvården byggs upp utanför de stora universitetsstäderna. Då det bl.a. pekas på kapacitet att hantera innovations-arbete för att få universitetssjukvårdsstatus vill Innovationsplatt-formen i VGR vidareutveckla en modell i uppbyggandet av innovations-infrastruktur och förmåga i de olika delarna av regionen. Parallellt med att bygga upp kapacitet i varje enskild förvaltning prövas en modell för ” innovation genom samverkan” i Fyrbodalområdet. NU-sjukvården, primärvården och Folktand-vården har ett gemensamt lokalt FoU-råd till vilket en innovationsledare kopplas på 25 % för att undersöka hur lokala initiativ kan stödjas. I kartläggningen ingår också Habilitering & Hälsa samt andra delar av regionens verksamheter i Fyrbodal. FoU-rådet har sitt kansli i Vänerparken i Vänersborg vilket bidrar till naturlig och central placering till Fyrbodals verksamheter i syfte att skapa möjligheter för en modell för innovationsstöd i Fyrbodal.

Vårdsamverkan och studierektorerna finns på FoUU-centrum förutom FoU-enheten för primär- och folktandvård i Fyrbodal samt FoU-rådet.

Publicerad: