Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PDF-gruppen

Publicerad:

Forskningen i Primärvård ligger långt efter den inom sjukhusvården. Framför allt saknar vi en tillväxt av forskare med högre kompetenser som docenter och professorer. Att vara nybliven disputerad är för många att komma ut i ett vakuum. Efter att ha haft handledning och uppgjord forskningsplan står man plötsligt med sitt ”forskarkörkort” ensam och utan stöd. I det läget finns en risk att man tappar sin kontakt med forskarvärlden och inte kommer upp på banan igen. PDF-gruppen bildades 2019 för att råda bot på ovan två problem!

PDF-gruppens medlemmar visas på bilden
Fotograf: Karin Mossberg

Postdokforskningsgrupp (PDF-gruppen)
Syfte:
Att ta hand om de som disputerat i primärvården och ge dem stöd och utvecklingsmöjligheter i en forskargrupp inom FoU. På detta sättet stimulera till fortsatt forskarkarriär mot docentur och professur.

Deltagare: De som disputerat inom primärvården och vill få stöd och hjälp i sin fortsatta forskning. Dessutom ingår att antal seniora forskare med hög forskarkompetens som rådgivare. 
Ingående professioner är allmänläkare, tandläkare, psykolog, statistiker, sjuksköterska och fysioterapeut.
Gruppen har vuxit sedan starten 2019 och i dagsläget i början av år 2021 är vi 18 personer, 13 disputerade och fem seniora forskare. De som ingår i gruppen är: Sven Kylén, Anna Bergenheim, Minna Johansson, Lena Larsson, Maivor Olsson-Tall, Malin Östman, Per Hjerpe, Sofia Dalemo, Tina Arvidsdotter, Karin Mossberg, Ulla Fredriksson, Johan Granlund, Hülya Cevik Aras, Irene Svenningsson, Ann Svensson, Siv Bäck Pettersson, Martin Gellerstedt och Bertil Marklund.

Vi diskuterar:

  • Att få hjälp med olika forskningsfrågor, bred kompetens finns i gruppen.
  • Att kunna gå samman i olika projekt varvid flera kan meritera sig i artikelskrivandet
  • Att hjälpas åt vid ansökan av olika forskningsmedel
  • Att föreläsa inom gruppen om aktuella ämnen som t ex utbud av docentkurser, affileringsfrågor, IT-arenor, innovationsforskning.
  • Samarbete med andra forskningsgrupper inom och utom VG-regionen

Vi har träff en gång i månaden med uppehåll under sommarmånaderna dvs 10 träffar/år. Varje möte är på 2,5 timma och vi startar med en fika. Vi ses på FoU Fyrbodal men under corona- pandemin har vi haft digitala möten.

Publicerad: