Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AntiStress app på 10 olika språk - Digital egenvård vid stressrelaterad ohälsa

AntiStress appen, digital egenvård lanserades 2019, är gratis och nerladdningsbar via App Store och Google Play. Samtliga 10 språk finns samlade i appen, du väljer språk. Dina anteckningar, skattningar och det som du talar in, äger du.

AntiStress appen innehåller Medveten andning, Muskulär avslappning, Min dagbok och Självskattning av min upplevelse av stress. Appen är under utveckling och ska ses som ett verktyg för dig som upplever stress i vardagen och som vill skapa tid för återhämtning. AntiStress appen, digital egenvård lanserades 2019, är gratis och nerladdningsbar via App Store och Google Play. Samtliga 10 språk finns samlade i appen, du väljer språk. Dina anteckningar, skattningar och det som du talar in, äger du.

Digital egenvård vid stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa ökar och är ett hot mot människors hälsa i framtiden. I Sverige är stress en vanlig orsak till ohälsa och är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Digital egenvård i form av Medveten andning, tillgänglig i en AntiStress app, kan vara ett stöd för att motverka stress.

Forskning & Innovation 2020

I en specifikt framtagen AntiStress app för studien, erbjuds personer som fyllt 18 år och söker primärvård för sina stressrelaterade besvär att delta. Stressrelaterade besvär kan vara oro, mild eller måttlig ångest eller depression, utmattning, sömnproblem eller smärta. Totalt beräknas 500 personer att vara med i studien. En lottning sker till en av två grupper, där den ena gruppen får låna med sig hem en blodtrycksapparat under fyra veckors tid.

Syftet med forskningsarbetet är att vidareutveckla digital egenvård inom Västra Götaland regionen och öka kunskapen inom området stressrelaterad ohälsa. Vi kommer också att undersöka om det ger ett mervärde att mäta blodtryck/puls under fyra veckors tid. Innovationens syfte är att utveckla AntiStress appen ytterligare. Den insamlade datan kommer att analyseras med maskininlärning och djupinlärning som i nästa steg utvecklas till modelldata i appen som ger stöd till användaren av AntiStress appen.

Nyheter - 2021

Nya innovationsmedel har tilldelats Tina Arvidsdotter för att utveckla DigiFysASP, ett digifysiskt AntiStressProgram via 1177 vid stressrelaterad psykisk ohälsa. 
I Västra Götalandsregionen finns idag Antistressprogrammet (ASP) en rehabilitering riktad till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Syftet med detta helt nya innovationsarbete är att erbjuda programmet via 1177 för att öka tillgängligheten och ersätta fysiska besök med digitala.

Tina Arvidsdotter har närmare 25 års klinisk erfarenhet och 10 års forskning inom stressrelaterad psykisk ohälsa. Under åren 2016-2019 utvecklades ASP i fysisk form individuellt- och i grupp. Genom ett systematiskt metod- och forskningsarbete har erfarenheter och kunskaper som stärker hälsan lyfts in i programmet. Ett tidigare innovationsarbete har ägnats åt att utveckla en AntiStress-app för egenvård inom VGR, som inte är kopplad till hälso- och sjukvården. Användaren av appen äger sin egen data och appen är inte kopplad till en patientjournal. DigiFysASP är en ny innovation som avser att utveckla en digital rehabilitering, en kombination av ny metod och nytt arbetssätt. DigiFysASP integreras digitalt för patienten via 1177 Vårdguiden inom SoB och kombineras med fysiska besök. Allt är kopplat till patientens journal. Programmet förväntas främja läkningsprocessen, öka förmågan att hantera vardagen och möjligheten att återgå i sysselsättning för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Ladda ner AntiStress som app

Appen finns på 10 olika språk.

Ladda ner appen för Iphone och Ipad:

Ladda ner för Android i Google Play:

Om appen

AntiStress App – egenvård med syfte att minska stress och främja hälsa.

AntiStress App är en kostnadsfri nerladdningsbar app för egenvård. Är tänkt som ett stöd för den drabbade att hitta balansen i vardagen och ett stöd för vårdpersonal som ett komplement i deras behandlingsarbete.

AntiStress-program

Ett forsknings- och innovationsprojekt med syfte att minska besvär hos kvinnor kopplade till stress.
Profilbild av Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter

Projektledare, fil.dr, leg. sjuksköterska
Senast uppdaterad: 2021-04-08 09:31