Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2017

Kurssida för Vetenskapligt förhållningssätt, 2017. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt under kursens gång

Kursansvariga:
Bertil Marklund, kursansvarig, Forskningsledare
Eva Larsson, kursansvarig, FoU-koordinator
e-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Handledare:
Bertil Marklund bertil.marklund@vgregion.se
Kjell Reichenberg kjell.reichenberg@vgregion.se
Mogens Bove  mogens.bove@vgregion.se
Ninni Sernert ninni.sernert@vgregion.se

Bihandledare:
Karin Mossberg  
Johanna Karlsson

Pärmens innehåll

170125 Idékläckningsdag. Identifiera ett område som man vill utforska. Från vardagsproblem till forskningsbar fråga. Indelning i handledningsgrupper.

Föreläsning: Indroduktion till forskningsmetodik.

Flik 2 
Föreläsning: Litteratursökning 1- Evidensbaserad informationssökning
Föreläsning: Litteratursökning 2- Genomgång av databaser och sökmotorer.

170127

FoU i VGR
Föreläsning: FoU i VGR
Exempelsökningar samt egna sökningar utifrån den tänkta forskningsfrågan.

170208

Föreläsning: Kvantitaiv metod.
SBU granskningsmall randomiserade studier 

Artikel att granska: Ahldén M., Sernert N., Karlsson J., Kartus J. A Prospactive Randomized Study Comparing Double- and Single-Bundle Techniques for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

170209

Föreläsning: EBM, SBU och Cochrane
Föreläsning: Att skriva rapport för en litteraturstudie

170215
Föreläsning: Kvalitativ forskningsmedtodik.  

Artikelläsning: Making dental care possible - a mutual affair. A grounded theory related to adult patients with dental fear and regular dental treatment.

170216 

Föreläsning: Forskningsetik.
Artikelläsning: Quality of life, sense of coherence and experiences with three different treatments in patients with psychological distress in primary care: a mixed-methods study

170302

Grupparbete med kurshandledaren - nu en färdig forskningsfråga.

170316

Grupparbete med kurshandledaren - arbeta med rapporten.

170420

Presentation med hjäp av PowerPoint med åhörarkopia

Föreläsning: Muntlig presentationsteknik & opponering.
Föreläsning: Presentation med hjälp av PowerPoint.
Grupparbete med kurshandledaren - arbeta med rapporten.

170511

Slutseminarium: Presentation och opponering.

NU-biblioteketes hemsida

Studierektorsenhet primärvård

Rapportmall

PowerPoint-mall

Lathund rapportlayout

Flik 0 

170223 Arbeta med egna litteraturstudien.

170309 Arbeta med egna litteraturstudien.

170323 Arbeta med egna litteraturstudien.

170330 Arbeta med egna litteraturstudien.

170406 Arbeta med egna litteraturstudien.

170413 Arbeta med egna litteraturstudien.

170427 Arbeta med egna litteraturstudien.

170428 Rapporten lämnas in senast .

170504 Arbeta med PowerPoint-presentationen. Förbered för opponering.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20