Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2020

Kurssida för Vetenskapligt förhållningssätt år 2020. Sidan kommer att kompletteras under kursens gång.

Kursansvariga:

Bertil Marklund, kursansvarig, Forskningsledare
Eva Larsson, kursansvarig, FoU-koordinator
e-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Schema inkl. deadlines (2020-01-08)

Välkomstbrev (2019-11-13)

Kursmaterial

NU-bibliotekets kurssida för Vetenskapligt Förhållningssätt

Utvärdering kursdag 1-19

Om du missat att lämna in utvärderingen någon kursdag kan du lämna den här.

Codex - regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/index.shtml. 

Ejlertsson G. Fördjupning i Medicinsk statistik - Kvantitativ metod. Lund: Studentlitteratur; 2019.

Etikprövningsmyndigheten. https://etikprovningsmyndigheten.se/

Graneheim UH, Lindgren B-M, Lundman B. Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today. 2017; 56:29-34.

Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve
trustworthiness. Nurse Education Today. 2004; 24:105–112.

Henricson M (red.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2017.

Kristensson J. Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik - för studenter inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur & Kultur; 2014

Ludvigsson J.F. Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur; 2015

Nyrén O, Garwicz M, Shoshan M et al. Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen. Solna: Liber; 2018. 

Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Solna: Liber; 2011.

SBU Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten. En handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 2017

Stenbock Hult B. Kritiskt förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur; 2003.

Sundström J, Lind L Handbok i biomedicinsk forskning. Stockholm: Liber; 2015.

Granskningsmallar

SBU Granskningsmall Kvalitativ forskningsmetodik

SBU Granskningsmall Randomiserade studier

 

1. Seminarium 1

Praktisk information. Gruppfeedback. Litteraturstudier 2019. Frågeställningen - PICO.

2. Seminarium 2, Litteratursökning 1

3. Seminarium 3, Litteratursökning 2

4. Kritisk läsning 1 - Kvantitativ metod

Välkommen till utbildning i kritisk litteraturläsning. Tips vid kritisk granskning av kliniska artiklar.

SBU Granskningsmall Randomiserade studier

Ahldén M, Sernert N, Karlsson J, Kartus J. A Prospective Randomized Study Comparing Double- and Single-Bundle Techniques for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. AJSM PreView, published on August 6, 2013 as.

5. Kritisk läsning 2 - Kvalitativ metod

SBU Granskningsmall Kvalitativ forskningsmetodik

6. Kritisk läsning 3

7. Kritisk läsning 4, Litteratursökning 3 - Forskningsetik

16. Seminarium 6

PowerPoint-mall

20. Seminarium 7 - Slutseminarium

 

Senast uppdaterad: 2020-01-16 08:48