Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om kurs Vetenskapligt Förhållningssätt

Syftet med kursen är att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska du kunna förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete. Du ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare.
Om inte platserna fylls kan andra yrkesgrupper beredas plats.

Syfte

Att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna förhålla sig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som används i det dagliga arbete, det vill säga bli kritiska konsumenter av vetenskapliga rön.

Deltagarna ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Avsikten är att hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna.

För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen arbetar deltagarna med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport enligt vetenskapliga principer. På slutseminariet gör deltagarna en muntlig presentation av sin litteraturstudie med stöd av PowerPoint-bilder. Deltagarna ska även opponera på en annan deltagares litteraturstudie. Resultaten från litteraturstudierna ska vara av en så god kvalitet att de kan komma vårdverksamheterna till nytta.

Kursinnehåll

 • Föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
 • Att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga.
 • Att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen.
 • Att genomföra en litteraturstudie enligt vetenskapliga principer, med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
 • Att redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie. Word- och PowerPoint-mallar ska användas.

Övrigt

 • För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19 inom SOFSF 2008:17 eller 2015:8 a5, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.
 • Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU primär och nära vård Fyrbodal och NU-sjukvårdens FoU-enhet.
 • Litteraturstudien skrivs på svenska språket och de artiklar som används inom kursen är ofta skrivna på engelska. Därför krävs att sökande har goda kunskaper i båda dessa språk för att kunna genomföra kursen inom schemalagd kurstid. Kunskaperna i svenska ska minst motsvara godkänd nivå C1.  
 • Språklig handledning ingår inte i kursen. Om språklig handledning behövs tillhandahålls det av klinisk handledare.
 • Sökande ska ha tillgång till Office 365, "Användartjänst Avancerad" alt. "Användartjänst Lokal", samt goda kunskaper i att använda Word och PowerPoint. 

Kursavgift

31 878 kr. Kursavgiften faktureras och betalas före kursstart. Kurskostnaden inkluderar vetenskaplig handledning, kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika, samt lunch på avslutningsdagen.

Kursansvariga

Forskningsledare Bertil Marklund E-post: bertil.marklund@vgregion.se
FoU-koordinator Eva Larsson E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se
Kursadministration E-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Kursansökan

Här ansöker du om plats till kurs våren 2022.

 1. Om du inte har något personkort i Researchwebb behöver du först skapa detta via knappen ovan.
 2. När du skapat ditt personkort, behöver du gå in igen via knappen ovan för att ansöka.
 3. Läs texten noga då du fyller i din ansökan. Tryck sedan på spara, korrekturläs och publicera och därefter publicera för att ansökan ska bli klar.
 4. När ansökan är klar kommer du att få upp en gul list, där du ska skriva ut den blankett som fyllas i för att ansökan ska bli komplett. Blanketten ska vara inkommen senast den 20 september.

Antagningsbesked ges under vecka 44. För de sökande som är ST-läkare inom allmänmedicin kommer prioritering att ske via studierektorer.

Senast uppdaterad: 2022-04-28 14:39