Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vetenskapligt förhållningssätt

Målgrupp

ST-läkare.

Syfte

Att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna förhålla sig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som används i det dagliga arbete, det vill säga bli kritiska konsumenter av vetenskapliga rön. Deltagarna ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Mål

Avsikten är att hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna. För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen arbetar deltagarna med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport. På slutseminariet gör deltagarna en muntlig presentation av sin litteraturstudie med stöd av PowerPoint-bilder. Deltagarna ska även opponera på en annan deltagares litteraturstudie. Resultaten från litteraturstudierna ska vara av en så god kvalitet att de kan komma vårdverksamheterna till nytta.

Kursinnehåll

  • Föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
  • Att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga.
  • Att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen.
  • Att genomföra en litteraturstudie enligt vetenskapliga principer, med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
  • Att redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie. Word- och PowerPoint-mallar ska användas.

Övrigt

  • För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19 inom SOFSF 2008:17 eller 2015:8 a5, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.
  • Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU primärvård Fyrbodal och NU-sjukvårdens FoU-enhet.
  • Litteraturstudien skrivs på svenska språket och de artiklar som används inom kursen är ofta skrivna på engelska. Därför krävs att sökande har goda kunskaper i båda dessa språk för att kunna genomföra kursen inom schemalagd kurstid. Kunskaperna i svenska ska minst motsvara godkänd nivå C1.  Språklig handledning ingår inte i kursen. Om språklig handledning behövs tillhandahålls det av klinisk handledare.
  • Sökande ska ha tillgång till Office 365, "Användartjänst Avancerad" alt. "Användartjänst Lokal", samt kunskap i att använda Word och PowerPoint. 

Kursavgift

31 200 kr som faktureras och betalas före kursstart. Kurskostnaden inkluderar vetenskaplig handledning, kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika, samt lunch på avslutningsdagen.

Kursansvariga

Forskningsledare Bertil Marklund E-post: bertil.marklund@vgregion.se

FoU-koordinator Eva Larsson E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Kursadministration E-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Ansökan

Ansökan är öppen 15 augusti t.o.m. 15 september. (Länken leder till den regionala kurssidan där "knapp" för ansökan finns nederst på sidan)

Antagningsbesked ges under vecka 44. För de sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske via studierektorer.

Litteraturstudier 2019, FoU-rapport 2019:2

Ann Gisaeus, Är siesta bra för den kardiovaskulära hälsan?

Annemarie Frick, Effekten av zink mot förkylning

David Hassel, Haemophilus influenzae: Ökande antibotika-resistens i Sverige?

Ebba Jaup, Partiell evulsio eller partiell evulsio med matrixektomi, vad är att föredravid okomplicerade nageltrång i primärvården

Edmund Arnander, Intermittent fasta som en del av behandlingen vid diabetes mellitus typ 2?

Emma Werner, Rådgivning om fysisk aktivitet till patienter med hypertoni - gör det någon nytta?

Farah Hussain, D vitamin roll vid kronisk urtikaria avseende patogen, prognos och behandling

Forogh Razazi, Finns det evidens för användandet av cannabisbaserad medicin vid ledvärk och ledinflammation?

Isabel Vigmo, Bra skit? Faecestransplantation vs Vankomycin vid recidiverande Clostridium difficile-enterit

Jesper Eriksson, Acetazolamide som profylaktisk behandling mot Acute Mountain Sickness?

Josefin Bengtsson, Hur bra är effekten av en låg-FODMAP diet på lång sikt?

Josefin Carlander, Finns det evidens för mannitol vid aortakirurgi?

Linn Eijerstam, Komplikationer efter behandling med kosmetiska fillers: Vilka är de och hur vanliga är de?

Lisa Hedman, Minispirometri - säker urvalsmetod för spirometri hos patienter med symtom på KOL?

Luis Hernandez, Yoga som behandling vid depression

Mareb Alhayani, Hur hög andel av personer med subklinisk hypotyreos (SCH) har hyperlipidemi jämfört med friska?

Sara Hagström, Perifer facialispares vid neuroborrelios -diagnostik och klinik

Sebastian Schoots, Träning för patienter vid KOL, gör intensitet skillnaden?

Silva Altounian, Finns risk för personer med psoriasis att insjukna med diabetes?

Susanne Eliasson, FeNO vid hantering av astma i primärvård?

Thelma Andersen, Är lågkolhydratskost ett behandlingsalternativ mot typ 2 diabetes?

Tomas Vilkevicius, Finns fördelar med deltids-sjukskrivning för återgång i arbete vid muskuloskeletala sjukdomar och psykisk ohälsa?

Wafaa Salih, Tidig upptäckt av hypoglykemi hos äldre med insulinbehandlad diabetes mellitus typ 2

Senast uppdaterad: 2021-04-08 16:22