Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi som arbetar här

E-post till: Sven Kylén

Mobil: 070 522 96 74

 • Filosofie Doktor i psykologi
 • Legitimerad psykolog
 • Ordförande i lokala FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen
 • Ledamot i regionala FoU-rådet, Västra Götalandsregionen
 • Medlem av Vetenskapliga rådet för ”lärande i det nya arbetslivet”, Högskolan Väst
 • Ingår i referensgruppen för sociala investeringsmedel, Västra Götalandsregionen
 • Medverkar i granskningsgruppen för Västra Götalandsregionens innovationsfond
 • Är adjungerad lektor på Center on Health Care Improvement and Innovation, Chalmers Tekniska Högskola

E-post till: Eva Larsson

Tel: 010 441 62 90

Mobil: 070 200 11 61

Filosofie kandidat i Hälso- och sjukvårdsadministration

Huvudsakliga arbetsuppgifter/uppdrag:

 • FoU-guide för primärvård i Fyrbodal
 • Kursansvarig för kurs Vetenskapligt Förhållningssätt
 • Kursadministration
 • Regionalt uppdrag för FoU primärvård gällande utgående redovisningar
 • Regionalt uppdrag för FoU primärvård gällande kursinventering
 • Sekreterare i Lokala FoU-rådet Fyrbodal
 • Sekreterare i Hälsoakademin Väst

 

Personkort

Kandidatarbete: Vårdgivares erfarenheter av Patientnämndens arbete

E-post till: Monica Blakstvedt

Mobil: 073-640 05 29

Tel: 010-441 62 91

 • Möteskoordinator
 • Ekonomifrågor
 • Webbredaktör
 • Webbredaktör för Hälsoakademin Väst
 • Sociala medier (LinkedIn)

E-post till:  Anna Bergenheim

Mobil: 072 504 69 56

Legitimerad sjukgymnast

Medicine Doktor

 • Ansvarar för Forskarseminarieserien på FoU primärvård Fyrbodal.
 • Arrangerar föreläsningar och seminarium för kliniskt verksam personal inom rehabilitering i primärvård i Fyrbodal´.
 • Handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer.
 • Bedriver egen forskning inom området långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi.
 • Är kliniskt verksam Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning.
 • Medlem i Lokala FoU-rådet.

Personkort i FoU i VGR

 Annas avhandling 

E-post till: Bertil Marklund

Tel: 010 441 62 94

 • Allmänläkare
 • Adjungerad professor
 • Ledamot i lokala FoU-rådet
 • Kursansvarig, Vetenskapligt förhållningssätt
 • Plattformsledare, psykisk hälsa och ohälsa
 • Huvud- och bihandledare för tre doktorander

 

E-post till: Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter arbetar som FoU-ledare vid FoU primärvård i Fyrbodal och leder projektet; Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård, ett 3-årigt projekt inom Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att minska besvär hos kvinnor som är kopplade till stress. Genom innovativa behandlingsinsatser som baseras på att kombinera kunskap som finns inom vården med forskningsbaserade komplementärmedicinska metoder, så kallad Integrativ vård, kommer projektet att utvärdera nyttan av insatserna.

Tina disputerade 2014 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen "Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård".

E-post till: Malin Östman

Filosofie Licentiat
Doktorand vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan Borås.

 Leg. Sjuksköterska, med specialistutbildning Distrikssköterska

Handledare för enskilda projekt/magisteruppsats, främst inriktad på kvalitativ metod.

 • Kliniskt verksam på Närhälsan Källstorp Vårdcentral.
 • Det egna forskningsarbetet handlar om erfarenheter av kontinuitet/diskontinuitet vid kronisk hjärtsvikt.

Personkort

Forskarprofil

Licentiatavhandling: Experiences of continuity when living with chronic heart failure (2016)

E-post till: Siv Bäck Pettersson

Siv är sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Disputerade 2006 vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, med avhandlingen "Caring in research and practice - some nursing aspects".

Huvudsaklig forskningsinriktning under de senaste åren har varit utveckling av sjuksköterskors forskningskompetens. Siv arbetar sedan pensioneringen som FoU-ledare, handledare och mentor i forskningsprojekt om samverkan, kontinuitet i vården och utvärdering av rehabilitering för återgång till arbete vid stressrelaterad ohälsa.

E-post till: Karin Mossberg

Medicine Doktor

Specialist-läkare i Allmänmedicin, Närhälsan Herrestad vårdcentral Uddevalla

 • Handledare för ST-läkare i deras enskilda projekt i kursen "Vetenskapligt Förhållningssätt".
 • Disputerat på kopplingen mellan metabola syndromet och kardiovaskulär sjukdom och framtida forskning inom kardiovaskulär prevention.

Länk till Karins Publikationer

 

 

E-post till Hülya Ҫevik-Aras

Mobil: 076-203 62 17

Länk till personkort

Tandläkare i Specialistkliniken för Sjukhustandvård/Orofacial medicin NÄL

 • Med Dr. i Farmakologi
 • Ledamot i lokala FoU-rådet Göteborg
 • Forskningsledare på FoU-enheten

Forskningsområde

 • Salivsekretion och reglering
 • Muntorrhet
 • Salivens innehåll, egenskaper och dess funktioner i munhålan.
 •  Salivens betydelse i munhålssjukdomar

E-post till: Lena G Larsson
Mobil: (+46)730 922 900
Medicine doktor i medicinsk vetenskap
Filosofie master i vårdvetenskap
Distriktssköterska med specialistutbildning, Närhälsan Kungshamn vårdcentral.

FoU ledare, FoU primärvård Fyrbodal Västra Götalandsregionen

Disputerade 2019-06-13 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama http://hdl.handle.net/2077/59549

Deltar i pågående projekt:

Länk till personkort

E-post till: Maivor Olsson-Tall

Filosofie Master, Doktorand

Legitimerad sjuksköterska, med specialistutbildning Psykiatri

Forskningssjuksköterska

 • Doktorand vid FoU-enheten, Närhälsan, Fyrbodal.
 • Forskningssjuksköterska vid NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska forskningsverksamhet, inom öppen och sluten vård.
 • Forskningsledare för FoU-projektet Rättspsykiatri i förändring - från Restad Gård till Brinkåsen.
 • Doktorand vid enheten för Allmänmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Det egna avhandlingsarbetet handlar om huruvida förutsättningarna kan förbättras för patienter med schizofreni, genom bedömningar och samverkan i öppen psykiatrisk vård.

 

Publicerade artiklar: Olsson, M., Carlström, C., Marklund, B., Helldin, L. & Hjärthag, F. (2015) Assessment of Distress and Quality of Life: A Comparison of Self-Assessments by Outpatients with a Schizopsychotic Illness and the Clinical Judgment of Nurses. Archives of Psychiatric Nursing, 29 (5), 284–289. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.05.001

 Olsson, M., Larsson, L. G., Flensner, G. & Bäck-Pettersson, S. (2012) The impact of concordant communication in outpatient care planning – nurses’ perspective. Journal of Nursing Management, 20, 748–757.

 Länk till Personkort

 

E-post till: Sofia Juhlin

Leg. Sjukgymnast, MSc.
Doktorand

 • Doktorand vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för rehabilitering och hälsa, Enheten för Fysioterapi.
 • Forskningsområdet för den pågående avhandlingen är långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi med fokus på långtidsuppföljning av symtom och arbetsförmåga samt effekt av e-hälsa hos denna patientgrupp.
 • Arbetar kliniskt vid Närhälsan Uddevalla rehabmottagning.

E-post till: Irene Svenningsson

Mobil: 070 302 41 78

E-post till: Mersiha Velic

Profilbild av Sven Kylén

Sven Kylén

Docent, leg. psykolog, FoU-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Anna Bergenheim

Anna Bergenheim

Adjungerad lektor vid Sektionen för hälsa och rehabilitering. Instutitionen för Neurovetenska och Fysiologi, Enheten för Fysioterapi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Karin Mossberg

Karin Mossberg

Distriktsläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Irene Svenningsson

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Mersiha Velic

Mersiha Velic

Tandhygienist
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Sofia Juhlin

Sofia Juhlin

Fysioterap/sjukgym
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Maivor Olsson-Tall

Maivor Olsson-Tall

Specialsjuksköt
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Lena Larsson

Lena Larsson

Distriktssköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Hülya Cevik Aras

Hülya Cevik Aras

Tandläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Siv Bäck Pettersson

Siv Bäck Pettersson

Forskningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Malin Östman

Malin Östman

Distriktssköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Bertil Marklund

Bertil Marklund

Professor/Distriktsl
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Monica Blakstvedt

Monica Blakstvedt

FoU-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sidan är under omarbetning

Senast uppdaterad: 2020-09-24 16:02