Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-ledare

Profilbild av Anna Bergenheim

Anna Bergenheim

Leg sjukgymnast, Med Dr, t f FoU-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde:

 • Handledning av vetenskapliga projekt på kandidat-, master- och doktorandnivå samt ST-projekt.
 • Adjungerad universitetslektor, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.
 • Ordförande Regionalt processteam smärta, Västra götalandsregionen.

Avhandling:

Fibromyalgia and chronic widespread pain - Dimensions of fatigue and effects of physiotherapy 

Forskningsområde:

Effekten av fysisk träning vid långvarig generaliserad smärta och sambandet mellan stress och smärta.

Personkort i FoU i VGR

 

Profilbild av Bertil Marklund

Bertil Marklund

Allmänläkare, Senior consultant, f.d. adj professor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde:

 • Kursansvarig Vetenskapligt förhållningssätt
 • Ordförande i postdoc forskningsgruppen
 • Ledamot i Lokala FoU-rådet

Avhandling:

Medicinsk rådgivning på vårdcentraler och apotek (1990)

Forskningsområde:

 • Munhälsa
 • Digifysisk vård
Profilbild av Hülya Cevik Aras

Hülya Cevik Aras

Leg. tandläkare, PhD, FoU-ledare FTV
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde: 

Folktandvården FoU

Avhandling:

Cevik-Aras H. Secretory and anti-inflammatory actions of some gastro-intestinal hormones in salivary glands. Doctoral thesis, 2009

Forskningsområde/intresse:

 • Öka kunskap och förståelse för muntorrhet och att bidra till att utveckla bättre diagnostiska metoder och hälsofrämjande aspekter inom tandvård men även i primärvård. 
 • Effekt av sjukdomar/läkemedel på salivens kvalité och funktioner. 
 • Identifiering av biomarkörer i saliven hos patienter med slemhinneförändringar och huvud- och halscancer.

Kliniskt verksam:

Folktandvård Specialistkliniken för Oral Medicin/Sjukhustandvård,  NÄL/Uddevalla.

 

 

Profilbild av Irene Svenningsson

Irene Svenningsson

Docent i allmänmedicin, distriktssköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde:

 • Forskning och utveckling avseende vårdsamordnare psykisk ohälsa
 • Innovation och organisation i primärvård
 • Projektledare testbädd Färgelanda VC

Avhandling:

Diabetes and obesity in primary health care - a good contion beyond physiological factors

Forskningsområde: 

Innovation och organisation, psykisk hälsa/ohälsa

 

 

Johan Granlund

FoU-ledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sidan är under uppbyggnad mer info kommer

Profilbild av Karin Mossberg

Karin Mossberg

Med. Dr. Allmänläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde:

 • FoU-strateg, FoU Primärvård, FoUU-centrum Fyrbodal
 • Professionell utvecklingsledare Vetenskapligt förhållningssätt, Göteborgs Universitet
 • Principle Investigator för studien BASUN, Sahlgrenska Akademin

Avhandling:

Aspects of Plasminogen Activator Inhibitor -1 in Metabolic Syndrome 

Forskningsområde:

 • Komplikationer och primärvårdsuppföljning efter fetmabehandling
 • Psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga

Kliniskt verksam:

Närhälsan Herrestad Vårdcentral, Uddevalla.

Länk till Karins Publikationer

 

 

Profilbild av Lena Larsson

Lena Larsson

Med.Dr. distriktssköterska, FoU-ledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde:

 • FoU-ledare, FoU Primärvård, FoUU-centrum Fyrbodal
 • Samordnare, FoU-projekt Sköra äldre, Hälsoakademin Väst https://www.halsoakademinvast.se/
 • Adjungerad universitetslektor i medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap, Avd. för Omvårdnad - Avancerad nivå, Högskolan Väst

Avhandling:

Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt triangeldrama 

Forskningsområde:

Digifysisk samverkan över vårdgivargränser

Kliniskt verksam:

Profilbild av Malin Östman

Malin Östman

FoU-ledare, Fil. dr. distriktssköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde:

 • FoU-ledare, primärvård i Fyrbodal, FoUU-centrum Fyrbodal
 • Medverka i utbildningssammanhang på FoU och i kursen Vetenskapligt förhållningssätt
 • Handleda vetenskapliga arbeten på olika nivåer

Avhandling:

Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt: patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv (2020) 

Kliniskt verksam:

Närhälsan Källstorp Vårdcentral, Trollhättan

Personkort

Forskarprofil

 

Minna Johansson

FoU-ledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sidan under uppbyggnad mer info kommer

Profilbild av Siv Bäck Pettersson

Siv Bäck Pettersson

Forskningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Siv är sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Disputerade 2006 vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, med avhandlingen "Caring in research and practice - some nursing aspects".

Huvudsaklig forskningsinriktning under de senaste åren har varit utveckling av sjuksköterskors forskningskompetens. Siv arbetar sedan pensioneringen som FoU-ledare, handledare och mentor i forskningsprojekt om samverkan, kontinuitet i vården och utvärdering av rehabilitering för återgång till arbete vid stressrelaterad ohälsa.

Profilbild av Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter

Filosofie doktor inom vårdvetenskap, sjuksköterska, interpersonell psykoterapi, IPT-terapeut handledare och utbildare, kroppsterapeut och akupunktör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde:

 • Innovations och forskningsarbete inom FoU-Primärvård VGR
 • Projektledare AntiStress app digital egenvård
 • DigiFysiskt AntiStressProgram, integrativ rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Avhandling:

Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård (2014)

Forskningsområde:

 • Integrativ vård och Integrativ rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa
 • Fysiskt och digitalt integrera forskningsbaserad komplementärmedicin med traditionell vård
Senast uppdaterad: 2020-05-08 14:41