Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurser i forskningsmetodik 2020

Våra FoU-centrum ger tre olika större kurser i forskningsmetodik. En av kurserna ges som en uppdragsutbildning vid institutionen för medicin vid Göteborgs Universitet. Dessa kurser kommer att ha en gemensam anmälan.  Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länk till anmälan. Anmälan till samtliga kurser kommer att öppnas den 15 augusti och stängs den 15 september 2019. För att din anmälan ska vara giltig behöver du skriva ut blanketten och sända in den till det FoU-centrum där du gjort ditt första val av kurs. I slutet av oktober kommer de som sökt kurserna att få besked om antagning. För ST-läkare som anmäler sig kommer studierektorerna för ST göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser. Kurserna uppfyller hela eller delmål a5 SOSFS 2015:8 alternativt delmål 19 SOSFS 2008:17 för ST-läkare i allmänmedicin (se under respektive kursort).  Om du har frågor om anmälan eller kurserna ber vi dig vända dig till den ort som håller kursen du vill gå. Kontaktuppgifter hittar du på respektive orts kurssida. Datum för kurserna 2020 stämmer, i övrigt kommer hemsidorna för kurserna att uppdateras under hösten. Dock stämmer innehållet och upplägget av kurserna i stora drag.

Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp avancerad nivå (MFM330)

 MFM330, Forskningsmetodik - en introduktion är en uppdragsutbildning vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Kursen vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen. Kursen ges av Institutionen för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och anordnas av FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän samt FoU-centrum Södra Älvsborg. Kursen uppfyller kursdelen av delmål 2008, 19 respektive 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin.  Som doktorand kan man efter ansökan få tillgodoräknat sig kursen, Introduktion till forskning, 8 hp (del 1) vid Sahlgrenska akademins forskarutbildning. Lägg till denna länk vid MFM330 kursen.

Mer information om uppdragsutbildningar

Göteborg och Södra Bohuslän

Aktuella datum för kursen i Göteborg och Södra Bohuslän
14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 14/4, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6

 

Södra Älvsborg 

Aktuella kursdatum Södra Älvsborg
22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6

Forskningsmetodik - en introduktion inriktning litteraturstudie 

Nytt för år 2020 är att du som vill göra ett FoU-projekt i form av en litteraturstudie har möjlighet att göra det samtidigt som du går kursen. Normalt går man kursen MFM330 under vårterminen och arbetar då med att ta fram en projektplan, som man examineras på i juni. Därefter genomför man sitt projekt, oftast under kommande höst.  Kursen motsvarar ca 5 veckors heltidsarbete (25 arbetsdagar), varav 11 dagar är obligatoriska kursträffar med undervisning kl. 09.00-16.00 och resten är egen inläsnings- och skrivtid (VG se ovan kursdatum). För dig som går ST-utbildning har du sedan ytterligare 5 veckor för att genomföra ditt projekt. Totalt bör man alltså räkna med 10 veckor för FoU-kursen plus FoU-projektet. 

FoU-projektet brukar vara upplagt antingen som en experimentell studie, en observationsstudie, en intervjustudie eller en litteraturstudie (du kommer att lära dig om dessa olika studieformer i början av kursen). Vill du göra något av de förstnämnda bör du gå kursen (MFM330) först och sedan göra ditt projekt. Om du väljer att göra en litteraturstudie finns nu möjligheten att även göra själva FoU-projektet under kursens gång (VG se ovan kursdatum). I stället för att då examineras på din projektplan examineras du på en färdig litteraturstudie. För att hinna genomföra en litteraturstudie under vårterminen behöver du planera in ytterligare FoU-tid (lämpligen de 5 veckor du har till förfogande för att göra ditt projekt) under våren, förslagsvis under andra halvan av terminen (då du har hunnit gå många av kursmomenten).

Var god se datum ovan.

Grundläggande kurs i forskningsmetodik

All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster,  ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och anställda inom VGPV i regionen. För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19 och 20.

FoU-centrum i Skaraborg

Aktuella kursdatum Skaraborg
23-24/1, 20/2, 12/3, 2/4, 16/4, 28/5, 24/9, 8/10, 22/10, 19/11

Vetenskapligt förhållningssätt

Kursen är för personal inom samtliga personalkategorier verksamma inom Västra Götalandsregionen eller vid verksamheter med vårdavtal med Västra Götalandsregionen (t.ex. vårdcentraler som drivs i privat regi). För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kursen  hela delmål 19 respektive 2015:8 a5.

FoUU-centrum Fyrbodal

Akutella kursdatum Fyrbodal
22/1, 23/1, 24/1, 5/2, 6/2, 12/2, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 24/4, 30/4, 14/5


Så här ansöker du

För att kunna göra en ansökan till FoU-kurserna behöver du skapa ett personkort i ansökningssystemet. Det gör du genom att klicka på Skapa Personkort (Om du redan har ett personkort kan du gå direkt till anmälan). När du gjort ditt personkort kan du göra din ansökan genom klicka på Ansökan.

Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018.

Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projekt-databasen från och med den 25 maj 2018.

  • När du loggar in ska du använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn.
  • Första gången du loggar  in får du möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

 

Skapa personkort

Ansökan

Senast uppdaterad: 2019-12-20 14:56