Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård 2019 och 2020

Forskningsmetodik i primärvård är en kurs på forskarnivå som anordnas av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kursen arrangeras vid FoU primärvård Regionhälsan Västra Götalandsregionens fyra FoU-centrum samt videnheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfällen och presenterat en poster vid sista kurstillfället.

Denna kurs fungerar också som nätverk för  projektledare, predoktorander, doktorander och handledare. Du är alltså välkommen till enstaka kurstillfällen för att nätverka.

Kursplan SM00016, Forskningsmetodik i Primärvård, 5 hp

Datum som gäller för kursomgången 2019-2020 är

Vilka evidens kan du lita på? - kritisk granskning av medicinsk litteratur
12 september 2019, FoUU-centrum Fyrbodal

Vi kommer under dagen att diskutera evidensbaserad medicin, screening och hur man bör/kan skriva och granska vetenskapliga artiklar. Deltagarna kommer att få artiklar att läsa enskilt på seminariet, dessa granskas sedan tillsammans. I samband med granskningen kommer vi att resonera om vad våra iakttagelser ger för reflektioner kring hur man bör skriva vetenskapliga artiklar.

Enkätmetodik 
5 november 2019, FoU-centrum Skaraborg

Konstruktion och test av enkätfrågor och enkätformulär samt en orientering om grundläggande analys.
Föreläsare: Anna-Lena Östberg, docent, tandläkare FoU-centrum Skaraborg
Avd. för odontologisk psykologi och folkhälsa, Inst. för odontologi, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet

Medicinsk statistik
28 februari 2020, FoU-centrum Södra Älvsborg
Index från kliniska data och modeller samt Mixed Models.
Statistiker Magnus Petersson, en mycket inspirerande, pedagogisk och lättlyssnad föreläsare guidar oss säkert i statistikens värld.

Forskningsetik och att tänka på vid publicering
25 mars 2020, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Hur påverkar nya EPM och vad behöver vi tänka på vid etikansökningar i och med det nya förfarandet. Vi får veta hur vi kan få hjälp med etikansökningar och vi kommer även att ha en diskussion om etiska överväganden. Eftermiddagen ägnas åt bibliotekskunskap. Bibliotikarie Eva Hessman hjälper oss att bli bättre referens- och tisdkriftssökare samt kommer med goda råd i samband med publicering.

Presentationsteknik, doktorandföreläsning och examination
28 maj 2020, Enheten för allmänmedicin
Presentationsteknik på förmiddagen. Eftermiddagen ägnas åt doktorandföreläsning och posterpresentation samt examination. Postrarna bedöms av docent Dominique Hange.

Du anmäler dig inte till hela kursen utan till varje enskilt kurstillfälle eftersom vi bjuder på lunch. Inbjudan till varje enskilt kurstillfälle kommer några veckor innan kurstillfället. Om du får förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig till inger.marie.hansson@vgregion.se eller mobil 0705-913825.

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Inbjudningar till varje enskilt kurstillfälle hittar du under schema. 

Länkar

Senast uppdaterad: 2019-12-20 14:52