Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avhandlingar

Här finns information om medarbetare inom primärvården i Västra Götalandsregionen som planerar att genomföra eller som har genomfört sitt licentiatsseminarium eller disputation. Tidigare år finns längre ned på sidan.

Avhandlingar - disputationer år 2022

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Avhandlingar - disputationer år 2021

 • Paula Nordling försvarade sin avhandling Physicians' practices in sickness certification for common mental disorders - assessment of work capacity and communication with the patient's work place den 17 december 2021 vid Göteborgs Universitet.

 • Sofia Hammarström försvarade sin avhandling Identification of young people at risk of sexual ill-health - implementing a new tool in youth clinics måndagen den 6 september vid Linköpings universitet.

 • Lena Rindner försvarade sin avhandling "Women’s health in midlife – a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and uro­­genital symptoms, and quality of life" fredagen den 28 maj 2021 klockan 13:00 i hörsal Torgny Segerstedt.

 • Tobias Andersson försvarande sin avhandling "Diabetes and hypertension - entangled chronic conditions in primary care. Time trends and determinants for mortality and cardiovascular complications" fredagen den 16 april klockan 13:00, hörsal Arvid Carlsson och digitalt via Zoom, Medicinare gatan 3, Göteborg.

Avhandlingar - disputationer år 2020

 • Anna-Karin Larsson försvarande sin avhandling Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate – longitudinal perspectives on speech production and language ability den 5 juni 2020 klockan 13:00i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Enheten för logopedi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

 • Stefan Lundqvist försvarande sin avhandling "Physical activity on prescription in primary care. Impact on physical activity level, metabolic Health and Health-related qualtity of Life, and its cost-effectiveness - a short- and long term perspective" den 6 november 2020 klockan 09:00-12:00 i hörsal Arvid Carlsson, Medicinare gatan 3, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och habilitering, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet samt via länk.

 • Malin Östman försvarande sin avhandling "Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt - patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv" den 9 oktober kl. 13:00 i hörsalen M 404, Högskolan i Borås.

 • Monica Lidbeck försvarade sin avhandling Sharing & Caring, Division of parental leave from a psychological perspective den 9 oktober 2020 klockan 09:00 i Linnésalen, Mediehuset, Campus Linné, Seminariegatan 1B, Göteborg.

Avhandlingar - disputationer år 2019

 • Elvira Lange försvarar sin avhandling Exercise in older adults with rheumatoid arthritis - A person-centred approach den 12 december 2019, klockan 13.00 i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

 • Maivor Tall-Olsson försvarar sin avhandling Bedömning i samverkan - en väg till remission vid schizofreni den 5 december 2019 i Arvid Carlssons hörsal, Medicinarebacken, Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

 • Artur Tenenbaum försvarar sin avhandling Classification, care-seeking behaviour and pre-hospital triage of patients exposed to a wihoplash trauma den 2 december 2019 klockan 09.00 i hörsal Arvid Carlsson, Academicum på Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

 • Helena Ödesjö försvarar sin avhandling Register-based evaluation of primary care - Focus on chronic disease den 11 oktober 2019 i hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3,Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

 • Lena Larsson försvarar sin avhandling Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt tringeldrama den 13 juni klockan 13:00-16:00, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe, Sal 2118, Hus 2, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

 • Freda Lennartsson försvarar sin avhandling Nonsynostic plagiocephaly. Prevention strategies in child Health care den 17 maj 2019 klockan 09.00, sal Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Rondvägen 10, Göteborg.

 • Susanne Beischer försvarar sin avhandling Patience You Must Have, My Young Athlete - Rehabilitation Specific Outcomes after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction den 28 maj 2019 klockan 13:00, Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

 • Lena Bornhöft försvarar sin avhandling Direct triaging to physioteherapist in primary care - developmnet and evaluation of triage model den 3 maj 2019 klockan 09.00-12.00 i sal 2118, Hälsovetarbacken hus 2, Arvid Wallgrens Backe, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet.

 • Anna Holst försvarar sin avhandling Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of drepressed persons in primary care den 22 februari 2019 klockan 13.00 i hörsal Arvid Carlsson på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Avhandlingar - disputationer år 2018

Senast uppdaterad: 2022-01-04 12:56