Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avhandlingar

Här finns information om medarbetare inom primärvården i Västra Götalandsregionen som planerar att genomföra eller som har genomfört sitt licentiatsseminarium eller disputation. Tidigare år finns längre ned på sidan.

Avhandlingar - disputationer år 2019

Elvira Lange försvarar sin avhandling Exercise in older adults with rheumatoid arthritis - A person-centred approach den 12 december 2019, klockan 13.00 i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

Maivor Tall-Olsson försvarar sin avhandling Bedömning i samverkan - en väg till remission vid schizofreni den 5 december 2019 i Arvid Carlssons hörsal, Medicinarebacken, Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

Artur Tenenbaum försvarar sin avhandling Classification, care-seeking behaviour and pre-hospital triage of patients exposed to a wihoplash trauma den 2 december 2019 klockan 09.00 i hörsal Arvid Carlsson, Academicum på Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

Helena Ödesjö försvarar sin avhandling Register-based evaluation of primary care - Focus on chronic disease den 11 oktober 2019 i hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3,Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Lena Larsson försvarar sin avhandling Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov - ett mellanorganisatoriskt tringeldrama den 13 juni klockan 13:00-16:00, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe, Sal 2118, Hus 2, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Freda Lennartsson försvarar sin avhandling Nonsynostic plagiocephaly. Prevention strategies in child Health care den 17 maj 2019 klockan 09.00, sal Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Rondvägen 10, Göteborg.

Susanne Beischer försvarar sin avhandling Patience You Must Have, My Young Athlete - Rehabilitation Specific Outcomes after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction den 28 maj 2019 klockan 13:00, Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Lena Bornhöft försvarar sin avhandling Direct triaging to physioteherapist in primary care - developmnet and evaluation of triage model den 3 maj 2019 klockan 09.00-12.00 i sal 2118, Hälsovetarbacken hus 2, Arvid Wallgrens Backe, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet.

Anna Holst försvarar sin avhandling Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of drepressed persons in primary care den 22 februari 2019 klockan 13.00 i hörsal Arvid Carlsson på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Avhandlingar - disputationer år 2018

Avhandlingens titel: Epidemiologiska studier på divertikelsjukdom i tjocktarmen

Foto på Taye Demeke och avhandlingens omslag

Vitamin D in Somali women living in Sweden

Avhandlingens titel: Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease.

Avhandlingens titel: Muscle strength and resistanceexercise in women with fibromyalgia- a person-centred approach.

Minna Johansson jämte bild av avhandlingsomslaget

Avhandlingens titel: Evaluating benefits and harms of screening - the streetlight effect?

Bild av Marcela Ewing och bild av omslag på hennes avhandling

Avhandlingens titel: Identification and early detection of cancer patients in primary care.

Eric Hamrin Senorski

Avhandlingens titel: Predictors of Outcome after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.

Karolina Lindé jämte omslaget av sin avhandling

Avhandlingens titel: Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum - Well-being and diabetes management.

Montagebild av Karin Starzmann och omslag på avhandling

Avhandlingens titel: The physician and the sickness certification.

Avhandlingar - disputationer år 2017

Läs om avhandlingen: Aspects of management of depression in primary care - use of a self-assessment instrument

Läs om avhandlingen: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter

Avhandlingar - disputationer år 2016

Per Möllborg och avhandlingens omslag

Per Möllborg disputerade med avhandling om plötslig spädbarnsdöd: Sudden infant death syndrome - epidemiology and environmental factors

Kristina Ahlin jämte omslag på avhandling

Kristina Ahlin disputerade med avhandling om riskfaktorer för CP: Antecedents of Cerebral Palsy in children born at term according to subtype, motor severity and accompanying impairments

Page list icon

ST-läkare Olof Thoreson disputerade med avhandlingen: On the effect of repetitive loading on the spine of young elite athletes. Clinical and experimental studies.

Karin Mossberg

Läs om avhandlingen: Aspects of Plasminogen Activator Inhibitor 1 in Metabolic Syndrome

Läs om avhandlingen: Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Primary Care

Läs om avhandlingen: Dyspnea, with a focus on cardiovascular diseases: A primary health care perspective.

Läs om avhandlingen: Physiotherapist-led orthopaedic triage - assessment and management of musculoskeletal disorders in primary care

Senast uppdaterad: 2020-07-09 13:47