Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Karin Mossberg disputerade den 15 juni 2016

Karin Mossberg disputerar med fynd om kroppens försämrade
förmåga att lösa blodproppar vid metabolt syndrom:

Avhandlingens namn: Aspects of Plasminogen Activator Inhibitor 1 in Metabolic Syndrome

ST-läkare Karin Mossberg ger med sin avhandling viktig information i kopplingen mellan metabola syndromet och hjärt- kärlsjukdomar. En hög nivå av proteinet PAl-1 (Plasminogen Activator Inhibitor 1) i blodet ökar risk för blodpropp. Karins fynd visar att källan till PAI-1 inte är densamma hos normalviktiga personer som hos personer med metabolt syndrom.

Sedan tidigare är det känt att höga värden av PAl-1 hämmar kroppens egen skyddsmekanism mot blodproppsbildning. Vid metabola syndromet är PAI-1-nivåer i blodet förhöjda. Kunskap saknas om hur höga nivåer för PAl-1 uppstår, liksom om proteinets ursprung. Förhöjda nivåer är dock känt som riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom. Karin Mossbergs forskning visar att det är blodplättarna (trombocyterna) som är den viktigaste källan till plasma PAI-1 hos normalviktiga personer. Fynden visar också att ökade nivåer av PAI-1 hos personer med metabolt syndrom istället har sin källa ifrån fettväv. Resultaten ger viktig information om mekanismer bakom hur hjärt-kärlsjukdomar uppstår hos personer med det metabola syndromet.

Två av Karins delarbeten är publicerade i de vetenskapliga tidsskrifterna Thrombosis Research och Platelets.

Tid: 15 juni, kl 13.00.
Plats: Hjärtats aula, huvudentrén, Blå Stråket 5, Sahlgrenska universitetssjukhuet, Göteborg. 
Opponent:  Professor Tomas Lindahl, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, klinisk kemi, Universitetssjukhset Linköping.
 

Karin Mossberg är ST-läkare på Närhälsan Herrestad vårdcentral, Uddevalla och forskar vid Wallenberglaboratoriet, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Hennes forskningsarbete har ekonomiskt stöttats av:
Vetenskapsrådet, Hjärt- lungfonden, ALF-medel Västra Götalandsregionen, Emelle fond för forskning  och undervisning gällande hjärt-  kärlsjukdomar, O.E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse.

Ta del av avhandlingen
Ta del av projektbeskrivning i FoU i VGR

(Avhandlingens artiklar är publicerade under Karins tidigare efternamn: Wallmark).

Text: Eva Almqvist
Foto: Privat

Karin Mossberg
Karin Mossberg
Senast uppdaterad: 2018-01-22 17:11