Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Karin Samssons disputerade den 15 december år 2016

Karin Samsson disputerade med avhandling om fysioterapeut-ledd ortopedisk triage

Avhandlingens namn: Physiotherapist-led orthopaedic triage - assessment and management of musculoskeletal disorders in primary care.

I avhandlingsarbetet visar Karin Samsson på resultat som vid implementering skulle kunna innebära en halvering av remisser från primärvård till ortopedi. Dessutom upplevde patienterna som ingick i hennes studier en hög kvalitet vid ortopedisk triagering via specialistutbildad fysioterapeut.

En av de vanligaste besöksorsakerna i primärvård är smärta i leder eller muskler. Ofta blir dessa patienter remitterade vidare för bedömning av ortopedkirurg. Det medför i sin tur långa väntetider hos ortopedin. I många fall bedömer sedan ortopeden att någon ortopedkirurgisk åtgärd inte behövs, utan patienterna behöver istället råd kring egenvård och hjälp med träning eller smärtlindring. På grund av problemen med långa väntelistor till ortopeder, har man i många andra länder försökt att bemöta det med att införa ortopedisk triage av andra personalkategorier. Rent praktiskt innebär det utökade arbetsuppgifter för specialutbildade fysioterapeuter, som istället gör första bedömning och hänvisar patienten till mest lämpade vårdgivare eller fortsatt fysioterapeutbehandling. Det avlastar såväl specialister i allmänmedicin som i ortopedi. Avhandlingen har undersökt om fysioterapeut-ledd ortopedisk triage kan fungera även i svensk primärvård.

Karin Samssons resultat visar att antalet patienter som remitterades till ortopedkirurg minskade vid fysioterapeut-ledd ortopedisk triage. Samtidigt angav patienterna sig ha upplevt en hög kvalitet vid ortopedisk triage. Hennes långtidsuppföljning visade också att patientrelaterade utfallsmått; hälsorelaterad livskvalitet, smärtrelaterad funktionsnedsättning och sjukskrivning efter fysioterapeut-ledd triage inte skiljer sig från vanlig vård och bedömning.

Karin Samsson är aktiv inom FoU primärvård och arbetar som fysioterapeut på Närhälsan Tjörn rehabmottagning. Hon är doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, avdelningen för neurovetenskap och rehabilitering, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin.   

Forskningsarbetet: Avhandlingsarbetet har stöttats och finansierats till största delen av Lokala FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän och från Hälso- sjukvårdsavdelningen Västra Götalandsregionen. Avhandlingen ges ut från institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin.

Handledare: Maria Larsson, docent, leg. sjukgymnast.
Jane Carlsson, professor emerita, leg. sjukgymnast.

Tid och plats för disputationen: 15 december. 2016 klockan 13.00, Arvid Carlsson hörsal, Academicum, Medicinaregatan 3. Opponent: Professor Margareta Möller, Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

Ta del av avhandlingen.

Text: Eva Almqvist

 

Karin Samsson, forskare och fysioterapeut som arbetar vid Närhälsan Tjörn rehabmottagning. Foto privat.

Bild på omslaget av Karin Samssons avhandling.
Senast uppdaterad: 2017-10-06 16:37