Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Josefine Liljas disputation

Josefine Lilja disputerar med avhandling om depressionsbehandling

Avhandlingens namn: Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Primary Care

Resultat från avhandlingen innebär att svensk primärvård får stöd i användande och implementering av Mindfulness-Based Cognitive Therapi (MBCT). Det är ett framgångsrikt behandlingsalternativ. MBCT hjälper patienter att förbättra sitt samspel med människor och förhindrar depressionsåterfall.

I MBCT lär sig deltagarna olika kognitiva- och beteendeterapeutiska färdigheter som varvas med meditation och enkla yogaövningar. På så sätt kan den generella tendensen till återfall sänkas från 60-80 % till 30-40 %. Studien är den första svenska som uppvisar liknade resultat som uppmätts internationellt.

− Patienter som ingick i studierna fick lära sig ett nytt förhållningssätt till sina egna tankar och känslor.  Syftet var att hjälpa dem att inte ”dras med” i dysfunktionella tanke- och känslomönster, berättar Josefine Lilja.

Patienterna beskrev att MBCT förbättrade samspelet med människor i deras omgivning och att meditation- och yogapraktiken var det som gav effekt för att förhindra depressionsåterfall.

 

I studierna har begreppet medveten närvaro (eng. mindfulness) analyserats med självskattningsinstrumentet Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Josefine Lilja har tagit fram en svensk version och analyserat dess tillförlitlighet och användbarhet som stöd i behandling inom primärvårdens verksamhet. Resultaten visade att instrumentet var såväl användarvänligt som tillförlitligt.

 

Josefine Lilja visar också att medveten närvaro är en föränderlig och flerdimensionell förmåga som kan utvecklas olika i undergrupper av individer. Genom att titta på hur de olika förmågorna samspelar skulle det vara möjligt att designa skräddarsydda och individanpassade interventioner.

− Min övergripande målsättning med detta arbete har varit att förbättra de interventionsprogram som används för deprimerade patienter som söker hjälp i primärvård, säger avhandlingens författare Josefine Lilja. 

Beskrivning av process från bild i Josefines avhandling:
"Medveten närvaro och förebyggande av återfall" (sid 65).
Illustration: Eva Almqvist

Forskningsarbetet: Avhandlingsarbetet har stöttats och finansierats till största delen av doktorandmedel från Närhälsan FoU primärvård. Avhandlingen ges ut från Psykologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Göteborgs universitet.
Handledare: Anders Broberg, professor i klinisk psykologi.

Josefine Lilja arbetar som psykolog på Närhälsan Tjörn vårdcentral, Mottagningen för psykisk hälsa och är doktorand vid Psykologiska institutionen,  Samhälssvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.    

Ta del av avhandlingen.

Text: Eva Almqvist

Tid och plats för disputationen: 28 oktober, Kl 10.00. Sal F1, Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg.
Opponent: Åsa Nilsonne från institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Josefine Lilja. Foto privat.
Avhandlingens omslag.
Senast uppdaterad: 2017-10-06 17:42