Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nasser Ahmadis disputation den 2:e december 2016

Nasser Ahmadi disputerar med avhandling om andfåddhet

Avhandlingens namn: Dyspnea, with a focus on cardiovascular diseases: A primary health care perspective

Hjärt- kärlsjukdomars första symtom är oftast andfåddhet vid ansträngning. En fortsatt satsning i primärvård på utveckling av information och identifieringsverktyg för andfåddhetssymtom skulle kunna förbättra livskvaliteten för många! Nasser Ahmadi har i sina studier skapat en nödvändig forskningsplatå för fortsatt fokus på symtomet andfåddhet vid ansträngning.

Studier har tidigare visat att så många som 35 % av befolkningen över 65 år kan vara drabbade av andfåddhet vid ansträngning. Trots det, så är det få som söker sin distriktsläkare för problem förknippade till det. Det är viktigt att personer med potentiell hjärt- lungsjukdom (till exempel hjärtsvikt eller KOL) söker vård i tid och att de upptäcks innan sjukdomarna bryter ut på allvar. Prognosen förbättras avseevärt om medicinering och andra behandlingsinsatser kan sättas in tidigt. Det är också viktigt att primärvården får satsa på utveckling av effektiva, mer standardiserade och lättanvända identifierings- och uppföljningsinstrument kring andfåddhet samt även att frågan om problem lyfts när patienter söker vård för relaterade orsaker. Fokus för dessa frågor lyfts i avhandlingen av Nasser Amadi, som är såväl specialist i allmänmedicin som i kardiologi. 

Personer med andfåddhet vid ansträngning har en betydligt sämre livskvalitet än befolkningen i övrigt. Nasser Ahmadi har i sitt avhandlingssarbete bland annat sökt svar på hur drabbade upplever sin vardag. Resultaten visade att de som har större problem med andfåddhet vid ansträngning, ofta också lider av en betydande nedsatt fysisk förmåga såväl som psykisk ohälsa. Dessa personer är också i många fall socialt isolerade. Begreppet andfåddhet kan för den drabbade också vara svårt att beskriva i kontakt med vården, exempel på beskrivning kan vara; kortandning, tryck över bröstet, lufthunger eller orkeslöshet vid ansträngning. Problemet med andfåddhet vid ansträngning skulle kunna ses som en unik folkhälsofråga, där insatser och information skulle kunna utvecklas utifrån Nassers fynd.
Det övergripande syftet med Nassers Ahmadis arbete har varit att utvärdera flera befintliga instrumentet för att fånga upp dessa patienter. Han har också studerat vilka som på ett bra sätt kan användas i fortsatt uppföljning och korrelation mellan de olika instrumenten. Utifrån resultaten, ser Nasser ett behov av standardiserade och lättanvända mät- och identifieringstinstrument i primärvård, som kan användas både för diagnostisering och uppföljning.

Tidigare relaterad forskning har oftast skett i slutenvård och har då varit riktad mot grundsjukdomen bakom andfåddheten, exempelvis hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma. Relaterade studier för platsen där patienten oftast söker först och med sitt symtom, alltså till primärvården, är begränsade.

 − Som vårdgivare ser jag ett behov av en ökad symtomforskning även på fler arenor. Jag hoppas att mitt forskningsbidrag om andfåddhet vid ansträngning leder vidare till att dels öka uppmärksamhet hos befolkningen - så att fler söker i tid, dels till en fortsatt satsning på utveckling av instrument för primärvård, säger Nasser Ahmadi.

Nasser Ahmadi är specialist i allmänmedicin och kardiologi. Han arbetar på Capio vårdcentral på Orust samt är doktorand vid Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet och är aktiv inom FoU primärvård.

Forskningsarbetet: Avhandlingsarbetet har stöttats och finansierats till största delen av: Lokala FoU-rådet Fyrbodal och Capio Närsjukvård. Avhandlingen ges ut från  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin, Göteborgs universitet. Handledare: Jörgen Månsson, professor i allmänmedicin, Göteborgs universitet.

Ta del av avhandlingen.

Text: Eva Almqvist

Tid och plats för disputationen: 2 december, kl 13.00. Hörsal 2119, Hälsovetarbacken, hus 2, Göteborg. 
Opponent: Patrik Midlöv, Professor vid Allmänmedicin och samhällsmedicin, Lunds Universitet. Patrik Midlöv är även specialist i allmänmedicin.

Nasser Ahmadi. Foto privat.
Bild av avhandlingens omslag.
Senast uppdaterad: 2017-10-06 18:26