Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Per Möllborg disputation 5 februari 2016

Per Möllborg disputerade med avhandling om plötslig spädbarnsdöd: Sudden infant death syndrome - epidemiology and environmental factors

Per Möllborg visar att föräldrar följer de förebyggande råden från Socialstyrelsen och att råden gett effekt. Sverige återfinns nu bland de länder som har lägst antal fall av plötslig spädbarnsdöd i världen. För tjugofem år sedan var däremot plötslig spädbarnsdöd den vanligaste dödsorsaken bland små barn. I sitt avhandlingsarbete identifierar Per bland annat  vilka omgivningsfaktorer som är förknippade med att vissa föräldrar, tvärs emot råden, ändå väljer att lägga sitt barn på mage.

Hans resultat visar att plötslig spädbarnsdöd är vanligare om mamman är ensamstående, om rökning förekommit under graviditeten, om mamman är ung eller fått flera barn liksom om barnet är för tidigt född. En av Pers fyra studier har visat att samsovning och magläge fortfarande är vanligare bland spädbarn som dött plötsligt och oväntat. Samma studie kartlägger vilka andra diagnoser man finner efter dessa tragiska händelser.

Tid och plats: 5 februari, 13.00.
Plats: Föreläsningssal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. 
Opponent:  Docent Arne Stray-Pedersen, Oslo Universitet, Norge.

 

Per Möllborg arbetar som chef och barnhälsovårdsöverläkare i Fyrbodal. Han fungerar också som extern expert till Socialstyrelsen, bland annat  kring utarbetandet av nya förebyggande råd för att förhindra plötslig spädbarnsdöd, liksom för vägledningsmaterial riktat till vårdprofessioner som möter föräldrar. Per ingår också i Socialstyrelsens arbetsgrupp för översyn av de nationella riktlinjerna kring omhändertagande, rutiner och samarbete när barn plötsligt och oväntat avlider. Det arbetet beräknas bli klart under år 2016.

 

Ta del av avhandlingen.

Per Möllborg
Per Möllborg
Avhandlingens omslag

Avhandlingens omslag

Senast uppdaterad: 2018-01-24 15:42