Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Artur Tenenbaum

Publicerad: Uppdaterad:

Artur Tenenbaum försvarar sin avhandling Classification, care-seeking behaviour and pre-hospital triage of patients exposed to a wihoplash trauma den 2 december 2019 klockan 09.00 i hörsal Arvid Carlsson, Academicum på Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

Avhandlingens titel: Classification, care-seeking behaviour and pre-hospital triage of patients exposed to a whiplash trauma

Datum: 2019-12-02

Tid: 09:00

Opponent: Anneli Peolsson, Professor, Phd, PT

Om Artur Tenenbaum: Artur Tenenbaum är specialist i prtopedisk och allmän kirurgi, Rehabiliterings- och allmänmedicin, företagshälsovård och arbetsmedicin. Artur Tenenbaum arbetar idag vid Hälsan & Arbetslivet som är Västra Götalandsregionen inbyggda Företagshälsovård och är ledamot i den nationella styrelsen för Sveriges Företagshälsovårdsorganisationer.

Rätt vårdnivå och klassifikation i nära anslutning till whiplashtrauma är viktigt för den skadade individen och för hälso- och sjukvården.

De vanligaste skadorna vid trafikolyckor är whiplashskador.Olyckshändelser som orsakar whiplashskador kan medföra stort lidande för den enskilda individen, som kan drabbas av smärta och även andra symptom.

Upp till hälften av de som skadas och har symptom rapporterar kvarstående besvär sex månader efter skadan. Individen kan också påverkas ekonomiskt om skadan medför funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning som påverkar arbetsförmågan. Stora samhällskostnader genereras bland annat av sjukvårdskostnader och produktionsbortfall i relation till whiplashskador.

Arturs avhandling belyser kunskapen om riskmarkörer för kroniska besvär efter skadan och fokuserar på var och när efter skadan den första sjukvårdskontakten sker. Endast 6 % av de skadade individerna var i behov av sjukhusvård medan hälften sökte sjukhusets akutmottagningar, där de flesta skickades hem utan några omfattande medicinska åtgärder.

Artur med handledarna professorer Ronny Gunnarsson, Katharina Stibrandt Sunnerhagen och Lena Nordeman tog fram en algoritm för att hjälpa medicinsk personal vid triagering – vägval huruvida individen bör bedömas vid vårdcentralen eller sjukhusets akutmottagning efter skadan. Algoritmen visade att för individer som utsatts för whiplashtrauma utan tecken på hjärnskakning, benbrott eller allvarlig skada och som inte har sökt sjukvård under det första dygnet, är vårdcentral den optimala vårdnivån under förutsättning att vårdcentralen kan erbjuda läkartid samma dag som individen kontaktar sjukvården.

Länk till avhandlingen

Publicerad: