Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elvira Lange

Publicerad:

Elvira Lange försvarar sin avhandling Exercise in older adults with rheumatoid arthritis - A person-centred approach den 12 december 2019, klockan 13.00 i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

Avhandlingens titel: Exercise in older adults with rheumatoid arthritis - a person-centred approach

Datum: 2019-12-12

Tid: 13.00

Opponent: Professor Ann Bremander

Om Elvira Lange: Elvira Lange är fysioterapeut vid Närhälsan Olskroken rehabmottagning. Närhälsan är den offentliga primärvården inom Västra Götalandsregionen. Elvira Lange diputerar vid avdelningen för hälsa och rehabilitering, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att konditions- och styrketräning ger goda hälsoeffekter för äldre (65-75 år) patienter med ledgångsreumatism (RA). Avhandlingen förmedlar nya kunskaper eftersom träningseffekter inte tidigare studerats hos äldre patienter med RA.

Avhandlingen består av fyra delstudier. De två första studierna baseras på en randomiserad kontrollerad studie där sjuttiofyra personer med RA mellan 65-75 år i Göteborg eller Skövde deltog antingen i styrke- och konditionsträning i gymmiljö med stöd från en fysioterapeut eller tränade enligt ett hemtränigsprogram på egen hand. Efter 20 veckor hade träningsgruppen förbättrats mer både i styrka och kondition jämfört med hemträningsgruppen och de hade också förbättrats avseende fysisk trötthet och självskattade symtom på nedstämdhet.

-        Studierna visar att träning har god effekt för hälsan i den här åldersgruppen med RA, och det är särskilt viktigt då personer med RA har ökad risk för t ex hjärt-kärl sjukdom, säger Elvira Lange, doktorand i fysioterapi och fysioterapeut i Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götaland.

Avhandlingens tredje delarbete, som genomfördes som en kvalitativ intervjustudie, visar att upplägget av träningen, där en fysioterapeut guidade patienterna enligt principer för personcentrerad vård, hade betydelse för att träningen upplevdes som genomförbar och den förberedde deltagarna för fortsatt träning på egen hand direkt efter studien.

En av de stora utmaningarna i fysioterapi och hälsofrämjande verksamhet är att etablera träning som vidmakthålls över tid. Avhandlingens fjärde delarbete visar att för äldre personer med RA, bibehålls träning endast i begränsad omfattning på flera års sikt när inget ytterligare stöd erbjuds. Särskilt för personer som uppger att de är trötta kan det vara extra viktigt att sätta in stöd, säger Elvira Lange, eftersom avhandlingen visar att trötthet försvårar möjligheten att öka sin aktivitetsnivå.

Baserad på sina resultat rekommenderar Elvira Lange träning till äldre personer med RA som har en låg till måttlig sjukdomsaktivitet. För vårdgivare är det viktigt att beakta utformningen av träning så att den introduceras på ett hanterbart sätt för deltagarna, så att deltagarna utvecklar ett personligt sätt att lägga upp träning och rustas för fortsatt träning. För detta rekommenderas ett personcentrerat förhållningssätt. Sjukvården behöver fortsatt jobba vidare för att utveckla strategier för att främja och stödja deltagande i träning över lång tid, särskilt för personer med stor risk att stöta på hinder som kommer med åldrande och sjukdom. De här frågorna kommer att bli av särskild betydelse i en framtida sjukvård med stort fokus på förebyggande åtgärder.

Länk till avhandling

Publicerad: