Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Freda Lennartsson

Publicerad:

Freda Lennartsson försvarar sin avhandling Nonsynostic plagiocephaly. Prevention strategies in child Health care den 17 maj 2019 klockan 09.00, sal Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Rondvägen 10, Göteborg.

Avhandlingens titel: Nonsynostotic plagiocephaly. Prevention strategies in child health care.

Datum: 2019-05-17

Tid: 09:00-11.30

Opponent: Margareta Blennow, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Stockholm.

Förekomsten av lägesbetingad skallasymmetri har ökat Antalet barn med lägesbetingad skallasymmetri* har ökat sedan Socialstyrelsen i början av 90-talet införde rekommendationerna att lägga spädbarn på rygg när de sover, detta för att förebygga plötslig spädbarnsdöd. Skallasymmetrin rättar sällan till sig av sig själv, utan man behöver istället avlasta ett allt för enformigt tryck på huvudet på olika sätt.

Skallens tillväxt är som störst under det första levnadsåret, framför allt under de första tre levnadsmånaderna. Under denna period är det också mjukare och mer formbart, och om barnet, enligt rekommendationerna, därför oftast läggs på rygg så ökar risken för framför allt brachycephaly.

- Efter de tre första levnadsmånaderna ökar risken att barnet får en kvarstående asymmetri om man inte har försökt åtgärda detta tidigare. Mitt syfte med avhandlingen var därför att bedöma om det är möjligt att förebygga lägesbetingad skallasymmetri samtidigt som råden att förebygga plötslig spädbarnsdöd efterlevs, säger Freda Lennartsson, specialistsjuksköterska inom barn hälso- och sjukvård och specialistsjuksköterska inom öppen hälso- och sjukvård. Hon är anställd vid Närhälsan Götene vårdcentral.

Nya förebyggande riktlinjer har tagits fram Som en del i hennes avhandling togs förebyggande riktlinjer fram. Sedan fick 56 BVC-sjuksköterskor en fortbildning utifrån riktlinjerna, samtidigt som en interventionsstudie med tillhörande tre stödstudier planerades. BVC-sjuksköterskorna och 274 nyfödda och deras föräldrar rekryterades för att delta i interventionsstudien och de delades in i en interventions- och kontrollgrupp.

- Resultaten tydde på att BVC-sjuksköterskor, efter fortbildning, skulle kunna bedöma lägesbetingad skallasymmetri, vilket i sin tur kan användas för tidigt upptäckt. Deras nya kunskap bidrog till att öka föräldrarnas medvetenhet om riskerna för skallasymmetri och hur de kan följa rekommendationerna och ändå förebygga plötslig spädbarnsdöd. Interventionen bidrog också till att nya rekommendationer integrerades i praktiken.

Det var nästan tre gånger vanligare att de barnen i interventionsgruppen som hade lägesbetingad skallasymmetri vid två månader hade normal skallform vid 12 månader jämfört med barnen i kontrollgruppen.

- Vi hoppas nu, genom dessa positiva resultat, att minska lägesbetingad skallasymmetri hos fler barn. Dock har lägesbetingad skallasymmetri visat sig vara svårt att förebygga, framför allt brakycefali*. Så mer forskning behövs bland annat för att förbättra fortbildningen för BVC-sjuksköterskor.

Publicerad: