Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Helena Ödesjö

Publicerad: Uppdaterad:

Helena Ödesjö försvarar sin avhandling Register-based evaluation of primary care - Focus on chronic disease den 11 oktober 2019 i hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3,Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Avhandlingens titel: Registerbased evaluation of primary care
Focus on chronic disease

Datum: 2019-10-11

Tid: 09:00-12:00

Opponent: Professor Per Wändell, Karolinska instituet, Stockholm, Sverige

Om Helena Ödesjö: Helena Ödesjö är specialist i allmänmedicin och arbetar på Närhälsan Torslanda vårdcentral.

Våra vårdcentraler/hälsocentraler är navet i svensk sjukvård. Det är där de allra flesta patienter tas om hand gällande allt från oro för sjukdom, råd kring enkla självläkande tillstånd, akuta sjukdomar och till patienter med kroniska sjukdomar samt svårt multisjuka. Här sköts allt från hälsokontroller av nyfödda barn till vård i livets slutskede på våra äldreboenden.

För att säkra kvaliteten på vården behöver vi registrera och mäta en del av det vi gör för att med hjälp av resultaten kunna bedriva utvecklingsarbete till nytta för patienterna och därmed också öka jämlikheten i vården. I samband med vårdvalsreformen 2009 i primärvården i Västra Götalandsregionen strukturerades insamlingen av data från vårdcentralernas journalsystem vilket har medfört tillgång till stora mängder information som ligger till grund för den ekonomiska ersättningen till vårdcentralerna. Det är dock inte lätt att bedöma kvaliteten utifrån denna information då det finns många felkällor vid registrering och tolkning av data. Allt som utgör kvalitet kan inte mätas och det som kan mätas är inte alltid till nytta. Det finns dock ett antal kvalitetsregister i Sverige där data från vårdcentraler och annan vård samlats och som visats vara till nytta för ökad kunskap och utveckling av vården om den bearbetas och tolkas på ett strukturerat sätt.

I studierna i denna doktorsavhandling har data från flera av dessa register använts för att analysera hur registrering av olika mått på vården rörande kroniska sjukdomar i primärvården i Västra Götalandsregionen har påverkats av vårdvalsreformen. Olika kvalitetsaspekter belyses också med hjälp av data från registren.

Länk till avhandlingen

Publicerad: