Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maivor Olsson

Publicerad: Uppdaterad:

Maivor Tall-Olsson försvarar sin avhandling Bedömning i samverkan - en väg till remission vid schizofreni den 5 december 2019 i Arvid Carlssons hörsal, Medicinarebacken, Medicinaregatan 3, Göteborgs Universitet.

Avhandlingens titel: Bedömning i samverkan - en till remission vid schizofreni

Datum: 2019-12-05

Tid: 13:00

Opponent: Professor Gunilla Carlsson

Om Maivor Olsson-Tall: Maivor Olsson-Tall är Leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, forskningssjuksköterska i NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri och projektledare i FoU primärvård Fyrbodal.

Ett bättre liv - för patienter med schizofreni

Patienter med schizofreni har ofta behov av kontinuerligt stöd och insatser från såväl öppen som sluten psykiatrisk vård. Därför är samverkan över organisationsgränser betydelsefullt, i synnerhet när det gäller att förbättra livssituationen vid schizofreni.

Maivor Olsson-Tall är medicine doktor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och forskningssjuksköterska inom NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri i Trollhättan. Hon arbetar sedan 2009 i flera samverkansprojekt med primärvården.

I sin avhandling lyfter Maivor Olsson-Tall fram att en viktig del i vård och behandling är att regelbundet bedöma remissionsstatus och livssituation. Avhandlingen visar att när patienter genomför upprepade självskattningar ökar delaktigheten och dessutom förbättras insikt och motivation. Maivor Olsson-Tall pekar på vikten av att främja samverkan mellan patient, närstående och vårdpersonal, eftersom patientgruppen inte alltid får det stöd och de insatser som behövs på grund av okunskap och bristande kommunikation mellan olika vårdgivare. Avhandlingen lyfter fram faktorer som bidrar till säkrare bedömning av remissionsstatus och livssituation. Maivor Olsson-Tall anger att det behöver utvecklas en gemensam kunskapsbas om remission som behandlingsmål och att både patient och respektive yrkesgrupps specifika kompetens tillvaratas i psykosvården. Detta kräver i sin tur att samverkan görs till ett eget kunskapsområde, där verktyg, flödesscheman kontaktvägar och uppgiftsfördelning kartläggs och gemensamma rutiner utvecklas. Dessutom behöver kunskapen säkerställas genom fortsatt forskning som implementeras för att styra vårdprocesser och stödja medarbetarna i samverkande vårdverksamheter.

Verksamhetsledningen har en viktig roll att skapa förutsättningar för Case managers och behandlingsteam för utbildning, träning och teamsamverkan runt bedömningar och samtal vilket, baserat på avhandlingens resultat, är av avgörande betydelse menar Maivor Olsson-Tall och Eric Carlström som har varit huvudhandledare under avhandlingsarbetet.

Länk till avhandlingen 

Publicerad: