Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Susanne Beischer

Publicerad:

Susanne Beischer försvarar sin avhandling Patience You Must Have, My Young Athlete - Rehabilitation Specific Outcomes after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction den 28 maj 2019 klockan 13:00, Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Avhandlingens titel: Patience you must have, my young athlete - Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction

Datum: 28 maj 2019

Tid: 13:00

Fakultetsopponent: Professor May-Arna Grodaker Risberg, Seksjon for idrettsmedisinke fag, Norges idrettshögskole, Oslo, Norge

Om Susanne Beischer: Susanne Beischer är doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och kliniskt verksam fysioterapeut.

Främre korsbandsskada är en av de vanligaste skadorna i knäleden och drabbar främst idrottsaktiva ungdomar inom exempelvis fotboll, handboll, innebandy och basket. I sin forskning  har Susanne Beischer fokuserat på ungdomars och unga vuxnas återgång till idrott efter operation.

Uppemot 30 procent visade sig få ytterligare en främre korsbandsskada, i samma eller i motsatta knät, kort efter återgång till sin idrott. Skillnaderna var dock stora beroende på hur länge de pausat från sitt idrottande.

Styrka och hopp

Av dem som började idrotta inom nio månader efter korsbandsoperationen var det närmare en tredjedel (10 av 33 individer) som skadades igen. Bland de som väntade nio månader eller mer var andelen som fick en ny skada avsevärt lägre (8 av 126).

Totalt ingick 729 idrottande ungdomar (15-20 år) och unga vuxna (21-30 år) i de olika delstudierna i avhandlingen. Deras rehabilitering individualiserades av respektive ansvarig fysioterapeut inom primärvården.

Av de yngre personer som studerades var hälften igång och idrottade som vanligt redan åtta månader efter operation, medan de unga vuxna väntade längre. Oavsett åldersgrupp var det bara en av fyra som hade återfått tidigare lårmuskelstyrka och hoppförmåga när idrottandet återupptogs.

Stöttning och tydlighet  

Unga idrottare, framförallt de under 20 år, rekommenderas att förlänga sin rehabilitering till minst nio månader, helst ett år eller mer, samt se till att styrka och hoppförmåga återställs innan de återgår till idrott.

För att avgöra om en person är redo att återgå till idrott rekommenderas fysioterapeuter att noggrant och regelbundet utvärdera unga idrottare genom att använda frågeformulär och tester av lårmuskelstyrka och hoppförmåga. Detta sker i dag inom forskningssamarbetet Projekt Korsband där Göteborgs universitet är aktiv part.

Deltagarna i studierna är rekryterade från främst Göteborgsregionen via ansvarig fysioterapeut eller ortoped.

Titel: Patience you must have, my young athlete. Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction; http://hdl.handle.net/2077/59065

 

 

 

 

 

 

Publicerad: