Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Karolina Lindén disputerade den 16 mars år 2018

Nyblivna mödrar med diabetes typ 1 behöver uppmärksammas för uppföljning.

Avhandlingens titel: Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum Well-being and diabetes management.

Karolina Lindén visar i sitt avhandlingsarbete på det tuffa läget som kan uppstå för nyblivna mödrar med diabetes typ 1. Situationen kan bli övermäktig, ett eget blodsocker som åker berg-och-dalbana, samtidigt som man ska hålla en nyfödd bebis i famnen. Det är viktigt att redan under graviditeten försöka att identifiera vilka blivande mödrar som behöver ett utökat professionellt stöd när de kommer hem från BB.

Karolina Lindén har i sitt avhandlingsarbete undersökt 168 kvinnor med typ 1-diabetes under deras graviditet och de första sex månaderna efter barnets födelse, med fokus på deras välbefinnande och förmåga att hantera sin diabetes. I arbetet har hon också utvärderat ett webbaserat stöd för patientgruppen.

 – Kvinnorna upplever glädjande nog sin hälsa som relativt god under graviditet och i synnerhet tidigt i graviditeten, säger Karolina Lindén.

Dock visade resultaten att två tredjedelar av dem uppgav att de efter att de kommit hem från BB upplevde problem med instabila blodsockernivåer, varav en fjärdedel hade mer svårbemästrade problem. Vad de kraftiga svängningarna beror på, amning eller hormonomställningar, är oklart. En tredjedel av alla de studerade kvinnorna gav uttryck för ett behov av utökad professionell hjälp efter förlossningen. Karolina Lindén tror på lösningar där kvinnorna inte själva måste ta det initiativet.

– De ska ha fått information om att det här kan hända, men det är ju så när man är gravid och ska föda barn att man har fokus främst på förlossningen. Det är svårt att ta in information om vad som ska hända efteråt, och det tror jag gäller alla blivande föräldrar, säger Karolina Lindén.

Utifrån sina resultat ser Karolina en tänkbar väg framåt genom att erbjuda digitala vårdmöten mellan diabetesteam och den nyblivna modern, då hon kan ha svårt att ta sig till diabetesmottagning. Hon ser också positivt på teknikutvecklingen inom diabetesvården, som bland annat ger en ökad tillgång till kontinuerlig blodsockermätning.

Tid för disputation: den 16 mars, 2018, klockan 13.00.

Plats:
 Hörsal Arvid Carlsson, Academicim,  Medicinaregatan 3. Göteborg.

Fakultetsopponent: Professor Christine Rubertsson, Lunds universitet.

Om Karolina Lindén:
Karolina Lindén har en tjänst som barnmorska vid Närhälsan Eriksberg barnmorskemottagning i Göteborg och är doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Ta del av avhandlingen.

Ta del av pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Avhandlingsarbetet har finansierats från och ges ut från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Huvudhandledare: Carina Sparud Lundin.

 

Text: Eva Almqvist

Karolina Lindén
Karolina Lindén.
Fotograf: Cecilia Hedström
Avhandlingens omslag

Avhandlingens omslag

Senast uppdaterad: 2018-01-09 10:38