Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personuppgiftshantering

Det finns flera olika lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hur personuppgifter får hanteras i olika situationer. Syftet är att skydda de registrerades grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person är i livet. Med detta innefattas tillexempel namn, personnummer, foton, ljudupptagningar och krypterade uppgifter.

Med behandling av personuppgift menas varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter såsom insamling, registrering, lagring, radering mm.

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Är du anställd inom:

  • Närhälsan och Regionhälsan: kontakta dataskyddsombud,
    e-post: narhalsan.dataskyddsombud@vgregion.se
  • Folktandvården: hittar du information om personuppgiftshantering på intranätet FIOL
  • Privat verksamhet: kontakta dina arbetsgivare för att få veta vem som är dataskyddsombud i din organisation
Senast uppdaterad: 2020-11-24 12:59