Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Har du förkylningssymptom? Det kan vara corona. Besök INTE en mottagning om du har tecken på coronavirus. Läs på 1177.se om hur du kontaktar vården. Läs hos Folkhälsomyndigheten hur du undviker att sprida smitta.

Här finns information om aktuellt läge i Västra Götalandsregionen

Protect yourself and others from coronainfection (Public Health Agency of Sweden)

New multi-language phone line about the coronavirus

Aktuellt från Regionhälsan

Aktuellt från Regionhälsan

Fysioterapeuterna på Centrum för fysisk aktivitet, Regionhälsan, har tagit fram två träningsprogram (inomhus och utomhus) med tillhörande instruktionsfilmer för att visa hur man kan vara fysiskt aktiv även i coronatider. Välj själv om du vill göra övningarna på en lite lättare eller något svårare nivå.

Gravid kvinna utomhus tittar ner i sin mobiltelefon

Trots att Regionhälsans verksamheter har haft färre antal fysiska patientbesök på grund av corona-pandemin, har man totalt sett ökat antalet vårdkontakter. Detta har gjorts genom en snabb omställning till olika typer av distanskontakter, som patientmöten via telefon eller video.

Den 1 maj 2020 tar Regionhälsan över ansvaret för sex ungdomsmottagningar och mottagning för unga män (MUM), från Göteborgs Stad och Angereds Närsjukhus. Verksamhetsövergången innebär att samtliga ungdomsmottagningar i Västra Götaland samlas under samma huvudman och förvaltning; Västra Götalandsregionen, Regionhälsan.

Sjukhusanställd plockar läkemedel i läkemedelsförråd

Sjukhusapoteket VGR ansvarar för läkemedelsförsörjningen på sjukhus och vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen. I och med rådande pandemi ingår de i ett nationellt samarbete för att säkra tillgången på läkemedel som är kritiska för vården som covid-19 medför.

Kurator på UM online vid sin dator med headset

När covid-19-pandemin gjort att patienterna inte på samma sätt kan ta sig till regionens ungdomsmottagningar, har Ungdomsmottagningen online sett en stor ökning av besökare.

Page list icon

För att avlasta 1177 Vårdguiden på telefon med att svara på frågor om covid-19, har Västra Götalandsregionen startat en chattbot på 1177.se som svarar på allmänna frågor kring just det nya coronaviruset.

Johan Falkehed och Ann-Mari Nikkilä

Tillsammans nådde Göteborgs stad och Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg 85 % av de nyanlända med en hälsoinsats under 2019. Tidigare var det bara 30 % av målgruppen som nåddes. Läs mer om arbetat bakom framgången.

Charlotte Nordström, styrelseordförande Regionhälsan

Regionhälsan bildades den 1 januari 2019, och vi kan nu sammanfatta vårt första år som förvaltning. Se filmen som sammanfattar vårt första år och läs kommentar från styrelseordförande Charlotte Nordström.

Karin Rasper

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen antog nyligen en strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för alla människors välmående. Området omfattar samtliga av regionens invånare genom hela livet. Arbetet med att ta fram strategin har letts av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en av Regionhälsans verksamheter.

barn leker

Från den 1 februari tar Regionhälsan över ansvaret för barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Lerum, Alingsås, Ulricehamn, Skene och Viskan. Mottagningarna är idag organiserade under Södra Älvsborgs sjukhus.

Senast uppdaterad: 2019-10-08 07:28