Fler ska få hjälp av hälsocoacher i hälso- och sjukvården

Uppdaterad:
Publicerad:
Hälsocoach vid datorn

Nu får fler möjlighet att träffa en hälsocoach i mobilen. Efter två års test av konceptet med goda resultat har fler hälsocoacher anställts för att stödja invånarna till hälsosamma levnadsvanor. Regionhälsan ansvarar för verksamheten och under våren inleds ett samarbete med Apoteket AB.

Coachningen är kostnadsfri och sker via videomöten i appen Mitt vårdmöte. Är du över 16 år och bor i Västra Götaland kan du ladda ner appen, boka tid och träffa hälsocoachen i mobilen, var du än befinner dig.

Hälsocoach online är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

- Vi kan stötta och coacha i fler möten och under en längre period än vad vårdcentralen eller sjukhuset i regel har möjlighet till, säger Åse Blomqvist projektansvarig för Hälsocoach online, och enhetschef för Centrum för fysisk aktivitet.

Vägen in kan vara via en rekommendation från vården, eller att man tar initiativet på egen hand.

Samarbete med Apoteket AB

Under våren inleder Hälsocoach online också ett samarbete med Apoteket AB, vars kunder ska få erbjudande om kostnadsfri hälsocoachning.

- Förändringar i levnadsvanor kan hjälpa många människor att hålla sig friska och bidra till bättre hälsa för de som lever med läkemedel. Vi ser mycket positivt på samarbetet med Västra Götalandsregionen och hoppas kunna hjälpa till att informera och rekrytera fler personer som kan få hjälp via Hälsocoach online, säger Lotta Haleen, ansvarig för hälsotjänster och förskrivna läkemedel på Apoteket.

Bättre hälsa, minskat vårdbehov

Hälsocoach online är en av många hälsofrämjande insatser i vården för att bromsa den ökande ohälsan. En betydande del av hälso- och sjukvårdens resurser går idag till behandling av kroniska sjukdomar, såsom hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes, astma/KOL och demens. Med pågående ökningstakt av kronisk sjukdom kommer vårdens resurser på sikt inte att räcka till.

Det hoppfulla i denna svåra ekvation är att cirka 80 procent av alla fall med kroniska sjukdom beror på ohälsosamma levnadsvanor, så en stor del av makten ligger hos individen själv.

Coachningen på Hälsocoach online pågår vanligtvis i 2-6 månader, vid 4-6 tillfällen. För att boka tid behöver du ladda ner appen Mitt vårdmöte, logga in med BankID och registrera dina kontaktuppgifter. Sedan kan hälsoresan börja.

vgregion.se/halsocoach