Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Aktuell information om covid-19 (VGR) 

1177 Vårdguiden på telefon bokar inga tider till provtagning för pågående covid-19 infektion. Kontakta din vårdcentral för tidbokning.

Information about covid-19 in other languages (Folkhälsomyndigheten) Multi-language phone line about the coronavirus

Flyktingmedicinsk mottagning och Göteborgs stad når 85 % av alla nyanlända med hälsoinsats

Publicerad:
Johan Falkehed och Ann-Mari Nikkilä

Tillsammans nådde Göteborgs stad och Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg 85 % av de nyanlända med en hälsoinsats under 2019. Tidigare var det bara 30 % av målgruppen som nåddes. Läs mer om arbetat bakom framgången.

Alla flyktingar som invandrar till Sverige erbjuds en hälsoundersökning. Syftet är att upptäcka ohälsa som kan stå i vägen för att personen ska kunna etablera sig i Sverige. Historiskt har det dock varit få som utnyttjat erbjudandet, i Västra Götaland var det före 2012 bara 30 % av de nyanlända som faktiskt genomgick en hälsoundersökning. Men nu har ett samarbete mellan Göteborgs stad, och Västra Götalandsregionens Flyktingmedicinska mottagning gett resultat: 85 % av de nyanlända genomgick en hälsoundersökning 2019.

Det är Social resurs inom Göteborgs stad som ansvarar för de människor som anvisas till staden som kvotflyktingar. En ökande andel av de flyktingar som kommer till Sverige är så kallade kvotflyktingar, utsedda av FN:s flyktingorgan UNHCR. Många kvotflyktingar har stora hälso- och vårdbehov, och man har från Göteborgs stad sett att ohälsa står i vägen för att människor ska kunna etablera sig i Sverige, lära sig språket, och på sikt kunna försörja sig. En första hälsoundersökning när personen kommer till Sverige kan underlätta, ohälsa kan identifieras och individen kan få hjälp vidare på rätt vårdnivå.

- Vi kan identifiera ohälsa och sjukdom, och om en vårdinsats sätts in snabbt så kan detta leda till att människor snabbare kan etablera sig i Sverige och komma igång med att lära sig språket. Ohälsa kan vara en orsak till att människor inte lyckas etablera sig i det nya landet. Där är hälso- och sjukvården en av nycklarna. Jag anser att hälsa och språk är nycklar till god integration, och ohälsa kan försvåra etablering, säger Johan Falkehed, specialistsjuksköterska på Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg.

- Vi har ett nära samarbete med Göteborgs stad och det har verkligen gett resultat. Det kan handla om så enkla saker som att skicka en kopia på kallelsen till hälsoundersökningen till personens handläggare på Etableringsenheten. En sådan enkel insats gjorde att vi fick upp siffran till att 85 % av de nyanlända genomför undersökning. Om vi tittar på enbart kvotflyktingar så blir siffran ännu högre, säkert 90-95 %, säger Johan Falkehed.

- Anledningen till att människor uteblir från hälsoundersökningen kan till exempel handla om så enkla saker som att man inte hittar i staden, man kanske inte kan ta sig dit fysiskt av olika anledningar. Då kan handläggaren hjälpa till att ordna transport, säger Johan Falkehed

- Handläggaren på Göteborgs stad har direktvägar för kontakt med oss på Flyktingmedicin, och vice versa. De kan fråga i specifika fall, och jag kan i min tur bolla med vår läkare och återkoppla. I stället för att en person som precis kommit till Sverige ska boka tid på vårdcentral, ringa talsvar och överbrygga språkhinder så får de en direktaccess till oss via sin handläggare, säger Johan Falkehed

- Sättet att söka vård kan skilja sig åt mellan olika länder. Undersökningar visar att nyanlända i större utsträckning söker akutsjukvård istället för på primärvårdsnivå. Där tror jag att hälsoundersökningen hos oss kan bidra till att minska trycket på akutsjukvården, säger Johan Falkehed

Publicerad: