Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Aktuell information om covid-19 (VGR) 

1177 Vårdguiden på telefon bokar inga tider till provtagning för pågående covid-19 infektion. Kontakta din vårdcentral för tidbokning.

Information about covid-19 in other languages (Folkhälsomyndigheten) Multi-language phone line about the coronavirus

Ny strategi för sexuell hälsa antagen

Publicerad:
Karin Rasper

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen antog nyligen en strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för alla människors välmående. Området omfattar samtliga av regionens invånare genom hela livet. Arbetet med att ta fram strategin har letts av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en av Regionhälsans verksamheter.

Vad har egentligen sexualitet med hälso- och sjukvården att göra?

- Väldigt mycket, säger Karin Rasper enhetschef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

- Det kan till exempel handla om att vanliga läkemedel som skrivs ut har sexuella biverkningar, det måste vi kunna informera och prata om. Det kan också vara så att minskad sexuell lust eller sexuell funktion kan vara tidiga tecken på bakomliggande sjukdom. Genom att ställa frågor och öppna upp för patienter att ställa frågor om sexuell hälsa kan vi upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede. Patienter kan också ha bakomliggande sexuella trauman som påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och det måste vi inom hälso- och sjukvården kunna möta upp.

Vad innebär det att det nu finns en strategi?

- Det betyder att politikerna i Västra Götaland tar ställning för allas rätt till en god sexuell och reproduktiv hälsa. Det ger också oss ute i verksamheterna mandat att arbeta med frågorna och möjligheten att stärka våra kunskaper och bli trygga i mötet med invånarna, säger Karin Rasper.

Mer om Västra Götalandsregionens SRHR strategi

Strategin har tre bärande principer:

  • SRHR är en del av den allmänna hälsan
    SRHR är grundläggande för människors hälsa, överlevnad och välmående och är en del av den allmänna hälsan.
  • God och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa för alla
    Alla som bor, arbetar eller vistas i Västra Götaland ska ha bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa, där särskilt fokus ska läggas på de individer och grupper som idag har bristande tillgång till SRHR-relaterad hälso- och sjukvård.
  • Rätten till kunskap, information, vård och service
    Alla som bor, arbetar eller vistas i Västra Götaland ska få sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda.

Kontaktperson:

Karin Rasper, enhetschef Kunskapscentrum för sexuell hälsa

karin.rasper@vgregion.se

Telefon: 0705-610974

Läs mer om Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Publicerad: