Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Aktuell information om covid-19 (VGR) 
Information about covid-19 in other languages (Folkhälsomyndigheten) Multi-language phone line about the coronavirus

Polis och sjukvård tillsammans mot internetrelaterade övergrepp mot barn

Polis och SMC tillsammans
Birgitta Dellenhed, chef för IT-brottssektionen i polisregion Väst och Emma Svanholm, enhetschef för Sexualmedicinskt centrum Västra Götalandsregionen

Den 3 oktober samlades cirka 300 personer från rättsväsende, sjukvård och skola till en gemensam dag på temat internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Seminariet gick under namnet ”Att förändra det man inte talar om” och anordnades av Polismyndigheten i region Väst och Sexualmedicinskt centrum i Västra Götalandsregionen. Temat med dagen var hur olika myndigheter och professioner kan samarbeta för att bidra till att stärka skyddet av barn och unga och förhindra att fler utsätts för övergrepp.

Ett av syftena med seminariet var också att fördjupa bilden av förövarna och visa vägar till vård och förändring för dem som döms för sexualbrott.

Hur har dagen varit?

- Det har varit en fantastiskt rolig dag, i den bemärkelsen att det har varit så stort intresse för det här temat från så många olika håll. Hälso- och sjukvården, polisen, rättsväsendet, kommunala verksamheter har varit här, säger Emma Svanholm, enhetschef för Sexualmedicinskt centrum Västra Götalandsregionen

- Det har varit ett stort engagemang, inte bara bland oss som har arrangerat, utan bland alla deltagare, säger Birgitta Dellenhed, chef för IT-brottssektionen i polisregion Väst

Finns det någon lärdom som ni vill skicka med från dagen?

- Ja att vi behöver hjälpas åt och samarbeta för att sprida kunskap om det här ämnet. Och också att man kan göra ganska mycket med de resurser man har, till exempel genom att våga ställa frågor och våga ta emot svaret, säger Emma Svanholm

- Och att vi som är myndigheter inte arbetar i våra stuprör, utan faktiskt utnyttjar varandras kompetenser och samarbetar, säger Birgitta Dellenhed.

- Vi har olika roller, men vi kan hjälpa varandra och göra varandra bättre, säger Emma Svanholm

Under dagen talade personer från bland annat polisen, kriminalvården och hälso- och sjukvården. Deltagarna fick bland annat veta mer om hur polisen utreder ett så kallat ”groomingärende”, hur polisen och sjukvården samverkar för att förhindra att barn och unga drabbas, samt hur det är att i sjukvården möta barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Kontakt:

Emma Svanholm, enhetschef Sexualmedicinskt centrum Västra Götalandsregionen

Mobil: 073-077 77 61, e-post: emma.svanholm@vgregion.se

Webb: https://www.narhalsan.se/smc

Senast uppdaterad: 2019-10-09 14:50