Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt om covid-19, vaccination och läget i Västra Götaland

1177 Vårdguiden på telefon bokar inga tider till vaccination eller provtagning för covid-19. Läs mer på 1177.se eller kontakta din vårdcentral.

Sjukhusapoteket VGR med och säkrar läkemedelsförsörjningen nationellt

Sjukhusanställd plockar läkemedel i läkemedelsförråd

Sjukhusapoteket VGR ansvarar för läkemedelsförsörjningen på sjukhus och vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen. I och med rådande pandemi ingår de i ett nationellt samarbete för att säkra tillgången på läkemedel som är kritiska för vården som covid-19 medför.

De senaste åren har det funnits en ökande restproblematik på läkemedel, det vill säga att tillgången på vissa läkemedel har varit dålig både i Sverige och internationellt. När vi nu har ställts inför en situation där patienter världen över lider av samma sjukdom, som kräver vissa sorters läkemedel i stora kvantiteter, blir tillgången så klart ännu mer begränsad.

– Detta innebär jättestora utmaningar och risker. Det är viktigt att säkerställa att läkemedel finns i Sverige och VGR och levereras dit de gör mest nytta, säger Marie Rasmuson, Regionområdeschef Sjukvårdsapotek och hjälpmedel.

Fyra regioner i nationellt samarbete

Regionerna Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Östergötland har nu ett samarbete kallat Fyrlän, där de samarbetar för att säkra tillgången nationellt för covid-19-läkemedel.

– Det har varit och är ett intensivt och omfattande arbete att identifiera vilka läkemedel som är mest kritiska i vården av covid-19-patienter, samt att säkerställa att vi fyra regioner har detta uppdrag, och att få läkemedelsföretag och distributörer att förstå och acceptera det. Men nu är vi där – SKR och alla regioner står bakom Fyrlän.

Daglig kontakt med tillverkare och distributörer

Fyrlän har en styrgrupp som driver och håller ihop arbetet övergripande, och också inköpare som köper läkemedel till ett nationellt förråd som extra säkerhet.

Grupper med medarbetare från sjukhusapoteken har skapats, som dagligdags har kontakt med läkemedelsdistributörer och tillverkare, för att ha koll på tillgängligheten för de cirka 400 läkemedel som är speciellt viktiga. De hämtar också in prognos från alla regioner för hur det kommer att se ut en vecka fram i tiden – hur många covid-19-patienter som kommer vårdas på IVA och andra vårdavdelningar, och hur läkemedelsbehovet ser ut.

– Utifrån detta gör vi fördelningen mellan regionerna på de läkemedel som det är brist på. Det kräver mycket arbete och tillit regionerna emellan, säger Marie Rasmuson.

– Vi måste även tänka på att andra kategorier av patienter har behov av samma läkemedel, fortsätter hon.

Vissa läkemedel ska reserveras för IVA

För vissa läkemedel gäller att vårdenheter utöver intensivvårdsenheter ska undvika att använda dem i möjligaste mån. Det gäller särskilt propofol, ett läkemedel som behövs för att patienterna ska klara respiratorvård.

– Svensk förening för anestesi och intensivvård har gjort en rekommendation över läkemedel som kan användas istället på bland annat operationsavdelningar.

Förutom alternativa befintliga mediciner, har Läkemedelsverket även sett att vissa djurläkemedel innehåller samma substanser som läkemedel till människor, och har gjort rekommendationer hur dessa kan användas.

– Det pågår en hel del initiativ med att ta kontakt med djursjukhus, och även privata vårdgivare med kirurgisk verksamhet, för att se om vi kan få deras läkemedel till sjukhusen istället, säger Marie Rasmuson.

Senast uppdaterad: 2020-04-20 10:20