Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handledning av AT-läkare

Som handledare har du ansvar för att AT-läkaren får en bred klinisk utbildning och god professionell utveckling. I handledningen ingår dels instruktion i medicinska frågor men också frågor rörande yrkesroll och personlig utveckling. Handledaren är såväl instruktör som mentor. Handledningen ska ges av specialistkompetent handledare/handledarutbildad läkare som är i slutet av ST.

  • AT-läkaren bör ha samma handledare under hela tjänstgöringstiden, med avsatt tid för personlig handledning 1 timma/vecka.
  • Viktigt att AT-läkaren planerar PV-tjänstgöringen inklusive avslut av tjänstgöringen med handledaren (administrativa tips, planering av administrativ tid, tid för signering av anteckningar, prioritering av diktat etc).
  • I mitten och i slutet av tjänstgöringen utvärderas AT-tiden i samtal med handledaren.
  • AT-läkaren ska under vårdcentralsplaceringen speciellt träna konsultationsteknik, via video o/e genom s.k. ”sit-in”, då handledaren eller annan specialist sitter med under AT-läkarens konsultation.
  • Inför AT-tentan kan en särskild ”sit-in” ersätta det praktiska provet. Medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.
Senast uppdaterad: 2020-12-29 15:08