Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FAQ

Här har vi listat frågor som vi på utbildningsenheten ofta får. Hittar du inte svarat här är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter i menyn till vänster.

Var hittar jag kursutbudet?

Kursutbud hos Allänläkarkurser

Kursutbud hos Forskning och Utveckling i primärvård

Kursutbud på ST-forum

Kursutbud på Regionkalendern

Kursutbud hos Socialstyrelsen

Kan jag välja vilken kursarrangör som helst?

Välj i första hand kurser som hålls i Västra Götalandsregionen och arrangeras av VGR:s kursgivare. Endast i undantagsfall kan andra kursgivare godkännas.

Hur vet jag vilka kurser som är bra?

ST-forum och övriga hemsidor är ingen garanti för att kursen är relevant eller godkänd. Prata gärna med dina kollegor för att få tips på bra kurser och stäm av med din studierektor.

Vilka kurser är obligatoriska?

De obligatoriska kursämnena i 2015-års målbeskrivning är:

 1. Allmänmedicinskt arbetssätt
 2. Kommunikation med patienter och närstående
 3. Medarbetarskap. ledarskap och pedagogik
 4. BVC, barnmedicin
 5. Medicinsk vetenskap
 6. Etik mångfald och jämlikhet
 7. Sjukdomsförebyggande arbete
 8. Läkemedel
 9. Försäkringsmedicin
 10. Palliativ vård i livets slutskede
 11. Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation 
 12. Lagar och föreskrifter som gäller för allmänmedicin

Måste jag ansöka om ST-medel för att få gå en kurs?

Ja, du måste ansöka om finansiella medel via ST-forum och din ansökan måste alltid godkännas av din studierektor.

Kan jag anmäla mig till en kurs innan min studierektor har godkänt via ST-forum?

Det beror på var du gör din ST-utbildning, stäm av med ditt lokalkontor.

Hur anmäler jag mig till en kurs?

Du anmäler dig på kursarrangörens hemsida.

Finns det ST-dagar som motsvarar obligatoriska kurser?

Ja, ibland motsvarar föreläsningen på en ST-dag en obligatorisk kurs. I dessa fall får du ett intyg utfärdat av din handledare efter examination. 

Hur många kurser får jag gå per år?

Stäm av svar med SR, CH och EK 

Jag gick inga kurser förra året, får jag gå fler i år?

Stäm av svar med SR, CH och EK 

Hur söker man sidotjänstgöring?

Det beror på var du gör din ST-utbildning. I Göteborg och Södra Bohuslän sköts fördelningen av platser avseende obligatoriska sidotjänstgöringar centralt. De icke-obligatoriska sidotjänstgöringarna söker du som ST-läkare själv genom att kontakta den klinik du är intresserad av att tjänstgöra på. Mer information om klinikerna finns på ST-forum.

Vilka delmål ska anges på intyget "Klinisk tjänstgöring"?

Se lathunden "Delmål som ska intygas till SOS målbeskrivning 2015" i Biblioteket på ST-forum.

Alla områden måste lägga detta dokument på ST-forum!

Hur långa är de obligatoriska sidotjänstgöringarna?

Det kan skilja sig åt beroende på vilket område inom VGR du tillhör. Följande perioder är ungefärliga:

 • Internmedicin: 16 veckor
 • Psykiatri: 12 veckor
 • Barnmedicin: 
 • Gynekologi: 

 

Hur mycket kompetensutvecklingstid har jag rätt till?

Du har rätt till 4 timmar kompetensutvecklingstid, även kallad ST-tid, per vecka om du arbetar heltid. Vid lägre tjänstgöringsgrad minskar kompetensutvecklingstiden med motsvarande.

Har jag rätt till kompetensutvecklingstid under sidotjänstgöring och FoU?

Kompetensutvecklingstiden utgår vanligtvis när du gör sidotjänstgöring, FoU eller går andra kurser. Om du har behov av att nyttja tiden, samråd med schemaläggare eller verksamhetsansvarig. Detsamma gäller de veckor du har ST-dag.

Måste jag sitta på vårdcentralen under kompetensutvecklingstiden?

Vi rekommenderar att du som regel är på vårdcentralen under din kompetensutvecklingstid.

Vad ska jag ägna kompetensutvecklingstiden åt?

 • Planering av din ST-utbildning, planering av vårdcentraltjänstgöring, kontakt med sidoutbildningskliniker, planering och ansökan till kurser.
 • Dokumentation av din ST-utbildning (kompetensbedömningar, årsrapporter, intyg etc.) och kontinuerlig uppdatering av tjänstgöringsportfölj och utbildningsplan på ST-forum.
 • Fördjupning och läsning av medicinsk litteratur/tidskrifter och medicinsk information på internet.
 • Studiebesök på till exempel rehabmottagning, mödravårdscentral och specialistsköterskemottagning.
 • Medsittning hos kollegor på vårdcentralen.
 • Deltagande i Balint.

 

Hur fyller jag i ett handledarutlåtande?

Om du är handledare och ska skriva ett handledarutlåtande så loggar du in på ST-forum och söker upp din ST-läkares sida.

 • Klicka på fliken "Rapporter" och därefter på "Lägg till ny".
 • Välj "Handledarutlåtande" i rullistan, ett ifyllbart dokument skapas nu på din ST-läkares sida.
 • Så länge du har rubriken "Utkast" går det bra att redigera i utlåtandet.
 • När du är klar kontrollera att datum stämmer och ändra rubriken till "Färdig för granskning".

Vår ST-läkare är inskriven med ST-utbildningskontrakt, när betalas särskild ST-ersättning ut?

Det finns ett kösystem i regionen. På frågor om kön svarar HR-strageg per.backman@vgregion.se

Hur länge utbetalas ST ersättning?

Utbildningstiden är 60 månader varav 18 månader är sidotjänstgöring.

 

Länk till ST-ersättningssidan.Vad är fakturaadressen?

Regionhälsan
Fe 007
405 83 Göteborg

Ange alltid ditt Beställar-id när du lämnar fakturaadressen. Se ditt områdes Beställar-id nedan

Fyrbodal 554161
Göteborg 304531
Skaraborg 151101
Södra Bohuslän 495001
Södra Älvsborg 204521


GLN-adress som ska användas vid elektronisk fakturering:
7350003379232

Organisations-nr:
232100-0131

I-kundnr: I60801

Momsreg-nr
232100013101

VAT- nr
SE232100013101

Bank
Swedbank

SWIFT, BIC-kod
SWEDSESS

Jag har vikarierat länge innan ST kan jag tillgodoräkna mig den tiden?

Det är många olika faktorer som avgör hur mycket du eventuellt kan tillgodoräkna dig, stäm av med din studierektor.

Senast uppdaterad: 2021-03-15 08:55