Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Att skapa förutsättningar för en god död - palliativ medicin för allmänläkare

håller handen

Datum och kursbeskrivning 2024

28 februari 2024, Kursbeskrivning

13 mars 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål b5, c8
HSLF-FS 2021:8: delmål STb4, STc8

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

1 dag

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller teoretisk kunskap om vård i livets slutskede med fokus på olika sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande i en allmänläkarens vardag. Vi övar på att upprätta medicinska vårdplaner inkl. ställningstagande till vårdbegränsningar utifrån autentiska patientfall.

Lärandemål


Efter kursen skall deltagaren:

  • förstå principer för palliativ vård med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 
  • förstå begreppen framtidssamtal respektive brytpunktssamtal och vara väl förtrogen med innebörden av att en patient har passerat brytpunkt för vård i livets slutskede. 
  • kunna upprätta en medicinsk vårdplan inkl. ställningstagande till vårdbegränsningar hos patienter som närmar sig livets sista tid. 

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för kurs.
För godkänd kurs krävs:

  • Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna.
  • Inlämning av godkänt patientfall innan kursen samt inlämning av godkänd vårdplan efter kursen.

Pedagogik

Föreläsning och falldiskussioner. Skriftlig inlämningsuppgift efter kursdagen.

 


Senast uppdaterad: 2023-11-28 15:06