Digital konsultation -  så lyckas du

videomöte

Datum och kursbeskrivning:

För närvarande finns inga nya kurstillfällen inplanerade.

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål c1, c4 och b1
HSLF-FS 2021:8: delmål STa1, STb1, STc1, STc4

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

En dag

Kursinnehåll

Kursen belyser möjligheter och utmaningar med digital patientkonsultation och kommunikation såväl via videomöte som via chat med videoklipp och bildkommunikation.

Undervisningen utgår ifrån patientfall och tillhandahåller möjligheter till praktisk träning och reflexion.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna:

  • Instruera patienten till egenstatus.
  • Använda utrustning som ofta finns i hemmet.
  • Anpassa konsultationstekniken till skriftlig kommunikation och videosamtal.
  • Känna till regelverk kring sekretess och dokumentation vid digitala vårdkontakter.
  • Känna till användbara fraser om patientens föreställningar och farhågor, som passar i text.
  • Resonera kring diagnostiska begränsningar med videosamtal, video-snuttar, telefon och chat.
  • Använda arbetstiden effektivt när digitala möten behöver kompletteras med fysiska kontakter och välja kommunikationsform utifrån frågeställning.

Pedagogik

Korta föreläsningar. Träning i små grupper i att handlägga vanligt förekommande symtom i chat och videosamtal med feedback.