Gynekologi i praktik och teori för specialister i allmänmedicin – en uppdatering

gynstol

Datum och kursbeskrivning:

För närvarande finns inga nya kurstillfällen inplanerade.

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

2,5 dagar:
Beräknad tidsåtgång för hela kursen är två och halv arbetsdagar.

  • En halvdag för inläsning och fallbeskrivning för inlämning.
  • En kursdag tillsammans med övriga kursdeltagare.
  • En enskild praktikdag på den egna vårdcentralen.

Antal deltagare och kursuttag

12 deltagare. Om det är fler sökande än antal platser prioriteras specialister som är aktiva handledare för ST-läkare i allmänmedicin.

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till specialister i allmänmedicin med behov av att uppdatera sig inom gynekologi.

Syftet är att ge en praktisk och teoretisk uppdatering i primärvårdsgynekologi.

Denna kurs vänder sig i första hand till specialister som handleder ST/BT- och AT-läkare samt läkarstudenter på vårdcentral.

Målsättningen är:

  • Att ge ökad trygghet i handläggningen av vanliga gynekologiska åkommor på vårdcentralen.
  • Att med större säkerhet kunna vägleda, instruera och handleda läkare under vidareutbildning och läkarstudenter.

I den inledande distansdelen ska deltagaren läsa grundläggande litteratur och skapa en fallbeskrivning som skickas in inför kursdagen.

Praktikdagen sker på deltagarens egen vårdcentral. Specialisten i gynekologi kommer att vara med och handleda och instruera 3-5 förbokade patientmöten med gynekologiska besvär.

Efter att samtliga delmoment är genomförda utfärdas intyg.

Pedagogik

Litteraturstudier, falldiskussioner varvat med föreläsningar samt praktikdag.