Gynekologi på vårdcentral

gynekologi

Datum och kursbeskrivning:

För närvarande finns inga nya kurstillfällen inplanerade.

Delmål

SOSFS 2015:8, delmål c7
HSLF-FS 2021:8: delmål

Målgrupp


ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursinnehåll


Kursen syftar till att ge en översikt gällande handläggning av gynekologiska besvär och graviditetsrelaterade sjukdomar i primärvård.

Lärandemål


Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Veta hur man utför en för gynekologisk undersökning med instrument och bimanuell palpation.
  • Handlägga lågt sittande buksmärta, dysmenorré och endometrios.
  • Handlägga blödningsrubbningar.
  • Utreda och behandla genitala infektioner samt vulvabesvär.
  • Handlägga recidiverande UVI, inkontinens samt följa upp prolapsbehandling.
  • Diagnosticera och behandla klimakteriebesvär.
  • Bedöma och behandla vanliga problem under graviditet.
  • Basal preventivmedelsrådgivning.

Pedagogik

Föreläsningar, falldiskussioner och praktiska övningar