Handledning av utbildningsläkare i allmänmedicin

Handledning

Datum och kursbeskrivning:

8 - 9 oktober + 12 november 2024, Kursbeskrivning


Anmäl här - Lärportalen


Delmål

SOSFS 2015:8: delmål a1 och a2
HSLF-FS 2021:8: delmål STa6

Målgrupp

Specialister i allmänmedicin.
ST-läkare i allmänmedicin under sista året.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge deltagaren grundläggande kompetens att handleda AT-, BT- och ST-läkare. Kursen innefattar en introduktion till vuxenlärande samt kunskap om regelverk och målbeskrivningar.

Lärandemål

  • kunna redogöra för handledaruppdragets olika delar
  • kunna medverka till upprättande och uppföljning av utbildningsläkarens individuella utbildningsplan
  • kunna planera och genomföra handledningssamtal
  • kunna redogöra för och tillämpa olika bedömningsmetoder
  • kunna förstå och redogöra för gällande regelverk och riktlinjer för AT, BT och ST

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett
för kurs. För godkänd kurs krävs:

• Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna

Pedagogik

  • Interaktiva gruppövningar varvat med teoretiska genomgångar