Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handledning

Att handleda innefattar allt från att undervisa i en faktisk vårdsituation till att reflektera tillsammans med den studerande. Reflektion är grundläggande för lärandet och hjälper till att utveckla förståelsen för hur teori och praktik hör samman.

Handledarutbildning

På den här sidan har vi samlat information om handledarutbildningar som anordnas inom Västra Götalandsregionen.

Handledarutbildningen syftar till att ge fördjupade pedagogiska kunskaper och ge förutsättningar till att utvecklas i rollen som handledare. Handledaren har en central roll i den studerandes kliniska utbildning genom att skapa förutsättningar för lärandet och utgöra en förebild för professionell identitet.

Primärvården har som strävansmål att alla som handleder har gått en handledarutbildning.

För dig som skall handleda studerande inom Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar planeras handledarutbildningen terminsvis och anordnas av respektive utbildningsanordnare. Kontakta din lokala studierektor eller huvudhandledare för mer information. Se kontaktuppgifter i vänstermenyn.

Strukturerade läraktiviteter

För att stödja de studerandes lärande och handledarens handledning har vi i primärvården utvecklat ett antal strukturerade läraktiviteter. Läraktiviteterna är ett pedagogiskt verktyg som ingår i handledarmodellen Peer-Learning. De är formulerade utifrån kursens lärandemål och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik. Syftet är att öka de studerandes självständighet samt att ta ansvar för sitt eget lärande under den kliniska utbildningen.

Läraktiviteterna är utformade utifrån kursens lärandemål och den dagliga verkamheten på enheten. Alla läraktiviteter har en gemensam utformning i tre steg: Förberedelse, genomförande och utvärdering. Under första steget förbereder sig den studerande självständigt. I steg två genomför den studerande momentet självständigt eller tillsammans med handledare och/eller kursare. Utvärderingen, som sker under steg tre, utförs alltid tillsammans med handledare och eventuell kursare.

Senast uppdaterad: 2021-07-05 09:37